Sony Xperia M - Синхронизиране с Facebook™‎

background image

Синхронизиране с Facebook™

Съществуват два начина да използвате Facebook™ на устройството си. Можете да използвате
стандартното приложение на Facebook за достъп до вашия акаунт във Facebook, или да
синхронизирате акаунта си във Facebook с устройството и да споделяте съдържание между
Facebook™ и много други приложения. Например, можете да споделяте музика в приложението
"WALKMAN" на вашето устройство чрез Facebook. За да синхронизирате устройството си с
Facebook, е необходимо първо да създадете акаунт "Xperia™ с Facebook. Това е решение,
разработено от Sony с цел улесняване на интеграцията.

Настройка на акаунт "Xperia™ с Facebook" на устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Добавяне на акаунт > Xperia™ с Facebook.

3

Следвайте инструкциите на екрана за влизане във вашия Facebook™ акаунт, или за
създаване на нов акаунт.

Ръчно синхронизиране на акаунт "Xperia™ с Facebook"

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Xperia™ с Facebook.

3

Изберете акаунта, който искате да синхронизирате.

4

Натиснете , а след това докоснете Синхронизиране сега.

Премахване на акаунт "Xperia™ с Facebook"

Когато премахвате акаунт Xperia™ с Facebook от устройството, асоциираният онлайн
профил във Facebook не се изтрива и ще можете да влизате в него от компютър.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Xperia™ с Facebook.

3

Изберете акаунта, който искате да премахнете.

4

Натиснете , а след това докоснете Премахване на акаунта.

5

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.