Sony Xperia M - Prenošenje muzike na uređaj

background image

Prenošenje muzike na uređaj

Muziku s računara na uređaj možete prenijeti na nekoliko načina:

Samo za Windows

®

: Povežite uređaj i računar pomoću USB kabla i zatim povlačite i

ispuštajte muzičke datoteke direktno u aplikaciju upravitelja datotekama na računaru.

Za prenošenje multimedijalnih datoteka sa računara na uređaj i obrnuto možete koristiti

softver Xperia™ Companion. Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows

na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ili Xperia™ Companion

za Mac na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac.

Moguće je da aplikacija Muzika ne podržava sve formate muzičkih datoteka. Više informacija o

podržanim formatima datoteka i korištenju multimedije (zvuk, slike i video) potražite u

dokumentu s informacijama za vaš uređaj na stranici

www.sonymobile.com/support

.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.