Sony Xperia M - Zálohování kontaktů

background image

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti

Exportovat kontakty > Karta SD.

3

Ťukněte na možnost

OK.

45

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Export kontaktů na kartu SIM

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku

.

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky

Exportovat kontakty > Karta SIM.

3

Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku

Označit vše

v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.

4

Ťukněte na položku

Exportovat.

5

Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte

možnost

Přidat kontakty, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM

nahradit, vyberte možnost

Nahradit všechny kontakty.

Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány.

Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

46

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.