Sony Xperia M - ådan får du vist fotos og videoer på Billeder-fanen

background image

ådan får du vist fotos og videoer på

Billeder-fanen

I fanen

Billeder i Album, kan du få vist dine fotos og videoer i en miniaturer i en

gittervisning.

Oversigt over Billeder fane

1

Gittervisning af fotos og videoer.

2

Få vist menuindstillinger.

3

Rul op eller ned for at få vist indhold.

72

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

4

Tap på et foto eller et videoklip for at få dem vist.

5

Dato og antal elementer i gruppen nedenfor.

Visning af fotos og videoer i gittervisning

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Album. Alle fotos og videoer vises i et kronologisk ordnet gitter.

Videoer angives med .

3

Tap på et foto eller en video for at få dem vist.

4

Svirp til venstre for at få vist næste foto eller video. Svirp til højre for at få vist

forrige foto eller video.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du

markere afkrydsningsfeltet

Rotér skærm automatisk under Indstillinger > Skærm.

For at ændre miniaturestørrelse i Album

Spred, når du får vist et miniature af fotos og videoer i Album, to fingre fra

hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at zoome ud.

For at arbejde med samlinger af fotos eller videoer i Album

1

Tap, når du får vist et miniature af fotos og videoer i Album, på , tap derefter på

Vælg elementer.

2

Tap elementerne du vil arbejde med. Valgte elementer er vist vha. en blå ramme.

3

Anvend værktøjerne øverst på skærmen til at arbejde med de valgte elementer.

For at aktivere markeringstilstand, kan du også berøre og holde et element nede indtil dets

ramme bliver blå. Derefter kan du tappe på andre elementer for at vælge dem.