Sony Xperia M - Sisukord

background image

Sisukord

Xperia™ M Kasutusjuhend.............................................................6
Alustamine......................................................................................7
Seadme tundmaõppimine..............................................................8

Klahvide kasutamine...........................................................................8
Puuteekraani kasutamine....................................................................8
Aku...................................................................................................10
Lukustuskuva kasutamine.................................................................12
Avakuva............................................................................................13
Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine..............................15
Olek ja teadaanded...........................................................................18
Seadete menüü.................................................................................20
Teksti tippimine.................................................................................20
Seadme kohandamine......................................................................25
Mälu..................................................................................................27
Peakomplekti kasutamine ................................................................27
Interneti- ja sõnumsideseaded...........................................................28
Andmesidekasutuse haldamine.........................................................29
Mobiilsidevõrgu seaded.....................................................................30

Google Play™..............................................................................31

Google Play™ kasutamise alustamine...............................................31
Google Play™-st allalaadimine..........................................................31
Rakenduse salvestatud andmete kustutamine...................................31
Load.................................................................................................32
Mitte Google Play™ veebipoest pärinevate rakenduste installimine
.........................................................................................................32

Helistamine...................................................................................33

Hädaabikõned...................................................................................33
Helistamine.......................................................................................33
Kõnede vastuvõtmine........................................................................34
Käimasolev kõne...............................................................................35
Kõnelogi kasutamine.........................................................................35
Mitu kõnet.........................................................................................36
Konverentskõned..............................................................................36
Kõnede edastamine..........................................................................37
Kõnede piiramine..............................................................................37

Kontaktid......................................................................................38

Arvuti kaudu kontaktide edastamine..................................................38
Kontaktide sünkroonimine seadmega................................................38
Muud kontaktide edastamise viisid....................................................38

2

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....................................39
Kontaktide lisamine ja muutmine.......................................................39
Kontaktide otsimine ja vaatamine......................................................41
Lemmikud ja rühmad........................................................................41
Kontaktteabe saatmine.....................................................................42
Kontaktide varundamine....................................................................42

Sõnumside...................................................................................44

Tekst- ja MMS-sõnumite kasutamine................................................44
Tekstsõnumid ja multimeediasõnumid...............................................45
Google Talk™ ..................................................................................46

E-post...........................................................................................47

E-postiga alustamine.........................................................................47
E-posti kasutamine...........................................................................48

Muusikamängija...........................................................................51

Teave muusika kohta........................................................................51
Muusika edastamine seadmesse.......................................................51
Muusikamängija kasutamine.............................................................52
Lisateabe hankimine laulu ja esitaja kohta..........................................53
Minu muusika kasutamine laulude süstematiseerimiseks ..................53
Esitusloendite haldamine...................................................................54
Muusikamängija vidin........................................................................55
Kuulmisorganite kaitsmine.................................................................55
TrackID™ tehnoloogia.......................................................................56

FM-raadio.....................................................................................58

Teave FM-raadio kohta.....................................................................58
Lemmikraadiojaamade kuulamine.....................................................59
Heliseaded........................................................................................59
Raadio palade tuvastamine TrackID™ abil........................................59

Kaamera.......................................................................................61

Teave kaamera kohta........................................................................61
Fotokaamera kasutamine..................................................................61
Näotuvastus......................................................................................62
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks.....62
Fotodele asukohateabe lisamine.......................................................63
Fotokaamera seadete kasutamine.....................................................63
Videokaamera kasutamine................................................................67

Album...........................................................................................72

Teave albumi kohta...........................................................................72
Fotode ja videote vaatamine sakil Pildid.............................................72
Fotode ja videote kuvamine vahekaardil Minu albumid.......................73
Oma fotode vaatamine kaardil...........................................................77
Veebialbumite vaatamine...................................................................79

3

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Filmid............................................................................................81

Teave rakenduse Filmid kohta...........................................................81
Videosisu edastamine seadmesse.....................................................81
Rakenduse Filmid kasutamine...........................................................82

Video Unlimited............................................................................84

Teave Video Unlimitedi kohta............................................................84
Video laenutamine või ostmine..........................................................84

Veebibrauser................................................................................86

Teave veebibrauseri kohta.................................................................86

Ühenduvus...................................................................................87

Ühenduse loomine juhtmevabade võrkudega....................................87
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega....................................89
NFC..................................................................................................92
Bluetooth™-i traadita side tehnoloogia..............................................94
Sisu ülekandmine ja haldamine USB-kaabli abil.................................96
Failide haldamine arvutis raadiosidevõrgu kaudu...............................97
Arvutitööriist......................................................................................97
Vöötkoodide skannimine rakendusega NeoReader™........................98

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................99

Teave andmete sünkroonimise kohta seadmes.................................99
Sünkroonimine Google™-iga............................................................99
Oma ettevõtte e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimine.............99
Sünkroonimine Facebook™-iga......................................................100

Kaardid ja asukohad..................................................................101

Teave asukoha kindlaksmääramise teenuse kohta..........................101
GPS-i kasutamine...........................................................................101
Google Maps™...............................................................................101
Google Maps™-i kasutamine liikumissuuna leidmiseks...................102

Kalender ja äratuskell.................................................................103

Kalender.........................................................................................103
Äratuskell........................................................................................103

Tugi ja hooldus...........................................................................106

Seadmetarkvara uuendamine..........................................................106
Rakenduse varundamine ja taastamine...........................................107
Seadme lähtestamine......................................................................108
Seadme lukustamine ja kaitsmine....................................................109
Tugirakendus..................................................................................112
Seadme taaskasutusse andmine.....................................................112

Teadised.....................................................................................113

Seadete ülevaade...........................................................................113
Oleku- ja teadaandeikoonide ülevaade............................................114

4

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduste ülevaade......................................................................115

Oluline teave...............................................................................117

Oluline teabeleht.............................................................................117
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.................................117
Juriidiline teave................................................................................117

5

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.