עזרה Sony Xperia M

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

M

C1904/C1905

background image

ןכות