Sony Xperia M - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Možete izraditi, izmijeniti i sinkronizirati svoje kontakte u nekoliko jednostavnih koraka.

Možete odabrati kontakte spremljene u različitim računima i upravljati njihovim prikazom

na uređaju.
Ako sinkronizirate svoje kontakte s više od jednim računom, možete spojiti kontakte u

uređaju kako biste izbjegli dupliciranje.

Neke usluge sinkronizacije, primjerice neke društvene mreže, ne dopuštaju izmjenu detalja o

kontaktu.

40

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za dodavanje kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite .

3

Ako ste uskladili kontakte s jednim ili više računa, odaberite račun u koji želite

dodati ovaj kontakt ili dotaknite

Lokalni kontakt ako želite ovaj kontakt koristiti

samo u vašem uređaju.

4

Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.

5

Kada završite, dotaknite

Gotovo.

Izmjena kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite i izmijenite željene informacije. Kada završite, dotaknite

Gotovo.

Pridruživanje slike kontaktu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite i odaberite željeni način za dodavanja slike kontakta.

4

Kad ste dodali sliku, dotaknite

Gotovo.

Sliku možete dodati u kontakt izravno iz programa

Album.

Za prilagodbu zvuka zvona za kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Odaberite opciju pod

Melodija zvona.

4

Kada završite, dotaknite

Gotovo.

5

Dotaknite

Gotovo.

Za brisanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Za brisanje svih kontakata, dotaknite strelicu prema dolje za otvaranje padajućeg

izbornika, potom odaberite

Označi sve.

4

Dotaknite , a zatim dotaknite

U redu.

Izmjena vlastitih podataka za kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite

Ja, a zatim dotaknite .

3

Unesite podatke ili željene promjene.

4

Kada završite, dotaknite

Gotovo.

Za izradu novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite >

Spremi.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

4

Izmijenite podatke za kontakt i dotaknite

Gotovo.

41

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.