Sony Xperia M - Drugi načini za prijenos kontakata

background image

Drugi načini za prijenos kontakata

Ovisno o mogućnostim vašeg starog uređaja, možete koristiti memeorijsku karticu ili
Bluetooth

®

tehnologiju za pomicanje kontakata izravno na vaš novi uređaj. Ne

preporučujemo korištenje SIM kartice za premještanje kontakata između uređaja. Vaša

SIM kartica možda nema dovoljno prostora za spremanje svih kontakata, a neke SIM

kartice mogu spremiti samo telefonske brojeva za svaki kontakt.
Pogledajte Priručnik vašeg starog uređaja za informacije o tome kako kopirati kontakte

na memorijsku karticu, spremiti kontakte na SIM karticu ili pokrenuti prijenos kontakata
korištenjem Bluetooth

®

.

Za uvoz kontakata s memorijske kartice

39

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvezi kontakte > SD kartica.

3

Ako ste postavili račun za usklađivanje, možete dodati uvežene kontakte

memorijske kartice pod tim računom. Ili možete odabrati korištenje samo uveženih

kontakata u uređaju. Odaberite željenu opciju.

4

Ako imate više od jedne vCard datoteke na SD kartici, pojavljuje se popis različitih

grupa kontakata uređaja s odgovarajućim datumima kad su izrađeni. Odaberite

skupinu koju želite uvesti.

Za primanje podataka o kontaktu poslanih Bluetooth™ tehnologijom

1

Osigurajte da ste uključili funkciju Bluetooth™ i da je uređaj postavljen na vidljivo.

U suprotnom nećete moći primiti podatke od drugih uređaja.

2

Kad se od vas traži da potvrdite želite li primiti datoteku, dotaknite

Prihvati.

3

Povucite prema dolje okno Obavijesti i dotaknite datoteku koju ste primili za uvoz

podataka o kontaktu.

Za uvoz kontakata sa SIM kartice

1

U vašem Početni zaslon dotaknite “ , potom dotaknite .

2

Pritisnite , potom dotaknite

Uvezi kontakte > SIM kartica.

3

Ako ste postavili račun za usklađivanje, možete odabrali da dodate kontakte SIM

kartice pod tim računom. Ili možete odabrati korištenje samo ovih kontakata u

uređaju. Odaberite željenu opciju.