Sony Xperia M - Povezivanje na bežične mreže

background image

Povezivanje na bežične mreže

Bežičnom internetu možete sa svog uređaja pristupiti korištenjem tehnologije Wi-Fi®.

Možete pretraživati internet i dijeliti medijske datoteke preko iste Wi-Fi® mreže s drugim

DLNA Certified™ uređajima, na primjer TV prijamnicima i računalima.
Ako vaša tvrtka ili organizacija ima virtualnu privatnu mrežu (VPN), svojim se uređajem

možete povezivati na tu mrežu. Možete koristiti VPN za pristup intranetima i drugim

internim uslugama svoje tvrtke.

Prije korištenja Wi-Fi® veze

Kako biste mogli pregledavati internet korištenjem veze Wi-Fi®, morate pretraživati za i

povezati se na dostupnu Wi-Fi® mrežu i zatim otvoriti internetski preglednik. Jačina

signala Wi-Fi® mreže ovisi o tome gdje se uređaj nalazi. Za povećanje jačine signala

približite se Wi-Fi® pristupnoj točki.

Za uključivanje Wi-Fi® veze

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke.

3

Povucite klizač pored

Wi-Fi u desno kako biste uključili funkciju Wi-Fi®.

Prije omogućavanja Wi-Fi® može proći nekoliko sekundi.

Za spajanje na Wi-Fi® mrežu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke.

3

Provjerite je li funkcija Wi-Fi® uključena. Dotaknite

Wi-Fi.

4

Prikazat će se dostupne Wi-Fi® mreže. Dostupne mreže mogu biti otvorene ili

zaštićene. Otvorene mreže označene su , a zaštićene mreže imaju oznaku

pokraj naziva Wi-Fi® mreže.

5

Dotaknite odgovarajuću Wi-Fi® mrežu da biste se povezali s njom. Ako se

pokušavate povezati na zaštićenu mrežu, od vas će se tražiti da upišete zaporku.

Nakon uspostave veze na traci stanja prikazana je .

Vaš uređaj pamti Wi-Fi® mreže na koje se spajate. Sljedeći put kada dođete u doseg Wi-Fi®

mreže s kojom ste već uspostavljali vezu, vaš će se uređaj automatski povezati s njom.

Na određenim lokacijama otvorene Wi-Fi® mreže traže da se prijavite na web-stranicu da

biste mogli pristupiti mreži. Za više informacija se obratite administratoru takve Wi-Fi® mreže.

Povezivanje s drugom Wi-Fi® mrežom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi. Prikazat će se otkrivene Wi-Fi® mreže.

3

Dotaknite drugu Wi-Fi® mrežu da biste se povezali s njom.

Ručno traženje Wi-Fi® mreža

1

Otvorite Početni zaslon te dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Pritisnite , a zatim dotaknite

Traži.

4

Da biste se povezali s Wi-Fi® mrežom, dotaknite naziv mreže.

87

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za ručno dodavanje Wi-Fi® mreže

1

Provjerite je li Wi-Fi® uključena.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

4

Dotaknite

.

5

Upišite

SSID mreže mreže.

6

Dotaknite polje

Zaštita za odabir vrste zaštite.

7

Po potrebi upišite zaporku.

8

Dotaknite

Spremi.

Wi-Fi® naziv mreže označen je kao SSID, ESSID, Pristupna točka itd. Obratite se svom Wi-Fi®

mrežnom administratoru kako biste dobili naziv mreže SSID i zaporku.

Napredne postavke za Wi-Fi®

Status Wi-Fi® mreže

Kada ste povezani s Wi-Fi® mrežom ili su u blizini dostupne Wi-Fi® mreže, možete

pogledati status takvih Wi-Fi® mreža. U uređaju možete omogućiti opciju obavještavanja

kad god se otkrije otvorena Wi-Fi® mreža.

Omogućivanje obavijesti o Wi-Fi® mreži

1

Uključite Wi-Fi®, ako još nije uključen.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Dotaknite

Napredno.

6

Označite okvir

Obavijest o mreži.

Pregled detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi® mreži

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Dotaknite Wi-Fi® mrežu s kojom ste trenutno povezani. Prikazat će se detaljne

informacije o mreži.

Pravila mirovanja za Wi-Fi®

Dodavanjem pravila mirovanja za Wi-Fi® možete odrediti kad da se isključi iz Wi-Fi®

mobilnih podataka.

Ako niste povezani s Wi-Fi® mrežom, uređaj koristi mobilnu podatkovnu vezu za pristup

internetu (ako ste na uređaju postavili i omogućili mobilnu podatkovnu vezu).

Dodavanje pravila stanja mirovanja za Wi-Fi®

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

3

Pritisnite .

4

Dotaknite

Napredno.

5

Dotaknite

Wi-Fi uključen tijekom mirovanja.

6

Odaberite opciju.

Wi-Fi Direct™

Koristite Wi-Fi Direct™ za izravno povezivanje na druge uređaje bez povezivanja na

tradicionalnu kućnu, uredsku ili pristupnu točku mreže. Primjerice, možete omogućiti

uređaj da se izravno poveže na računalo kako biste pristupili sadržaju iz vašeg uređaja na

računalu. Uređaji s kojima dijelite sadržaj moraju imati Wi-Fi Direct™ certifikaciju.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za uključivanje Wi-Fi Direct™

1

Provjerite je li funkcija Wi-Fi® uključena.

2

U vašem Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Wi-Fi.

4

Dotaknite >

Wi-Fi Direct.

Virtualne privatne mreže (VPN-ovi)

Koristite svoj uređaj za povezivanje na virtualne privatne mreže (VPN-ove), što vam

omogućuje pristup resursima unutar zaštićene lokalne mreže i kada se nalazite izvan

dotične mreže. Na primjer, VPN veze koriste tvrtke i obrazovne ustanove za korisnike koji

moraju pristupati intranetima i drugim internim servisima kada se nalaze izvan interne

mreže, kada su na putu.
VPN veze mogu se postaviti na različite načine, ovisno o mreži. Neke mreže mogu

zahtijevati da na svoj uređaj prebacite i instalirate sigurnosni certifikat. Za detaljne

informacije o postavljanju veze na vašu virtualnu privatnu mrežu, molimo vas da se

obratite administratoru mreže u svojoj tvrtki ili organizaciji.

Za dodavanje virtualne privatne mreže

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > VPN.

3

Dotaknite

Dodavanje VPN profila.

4

Odaberite vrstu VPN-a za dodavanje.

5

Upišite postavke VPN-a.

6

Dotaknite

Spremi.

Povezivanje s virtualnom privatnom mrežom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više... > VPN.

3

Na popisu dostupnih mreža dotaknite VPN s kojim se želite povezati.

4

Unesite potrebne informacije.

5

Dotaknite

Poveži.

Za prekid veze s virtualnom privatnom mrežom

1

Traku stanja povucite prema dolje.

2

Taknite obavijest za VPN vezu da biste je isključili.