Sony Xperia M - Tiešsaistes albumu skatīšana

background image

Tiešsaistes albumu skatīšana

Albumā varat skatīt fotoattēlus un video, ko jūs un jūsu draugi ir augšupielādējuši

tiešsaistes pakalpojumos, piemēram, Picasa™ un Facebook™. Varat skatīt savu draugu

komentārus un pievienot arī savējos.

Pārskats par tiešsaistes pakalpojumiem

1

Aktīvs tiešsaistes pakalpojums.

2

Tiešsaistes albuma nosaukums.

3

Tiešsaistes albuma objektu skaits.

4

Atsvaidzināt.

5

Skatīt izvēlnes iespējas.

No tiešsaistes pakalpojumiem saņemtu fotoattēlu skatīšana albumā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Albums > Mani albumi.

3

Piesitiet vajadzīgajam tiešsaistes pakalpojumam.

4

Piesitiet

Savienot. Tiek parādīti visi pieejamie tiešsaistes albumi, kurus esat

augšupielādējis pakalpojumā.

5

Piesitiet jebkuram albumam, lai skatītu tā saturu, pēc tam piesitiet fotoattēlam

albumā.

6

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu. Lai skatītu

iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

79

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Komentāru skatīšana un pievienošana tiešsaistes albuma saturam

1

Kad skatāt fotoattēlu no tiešsaistes albuma, piesitiet ekrānu, lai parādītos rīkjoslas,

pēc tam piesitiet , lai skatītu komentārus.

2

Lai skatītu vairāk komentāru, ritiniet ekrānu uz leju.

3

Lai pievienotu savus komentārus, ievadiet tos ekrāna apakšējā daļā, pēc tam

piesitiet

Publicēt.

Fotoattēla vai video ieteikšana pakalpojumā Facebook™

Skatoties fotoattēlus vai video kādā no saviem Facebook™ albumiem, piesitiet

ekrānam, lai rādītu rīkjoslas, un pēc tam piesitiet , lai rādītu, ka jums patīk

attiecīgais objekts, pakalpojumā

Facebook™.

80

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.