Sony Xperia M - Ierīces atkārtota pārstrāde

background image

Ierīces atkārtota pārstrāde

Vai jums mājās ir veca ierīce? Varbūt vēlaties to utilizēt? Tādā veidā palīdzēsiet mums

atkārtoti izmantot tā materiālus un komponentus, kā arī aizsargāsiet vidi! Uzziniet vairāk

par atkārtotas pārstrādes iespējām savā reģionā vietnē

blogs.sonymobile.com/about-us/

sustainability/commitment/overview/

.

113

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.