Sony Xperia M - Ierīces bloķēšana un aizsardzība

background image

Ierīces bloķēšana un aizsardzība

IMEI numurs

Katrai ierīcei ir unikāls IMEI (International Mobile Equipment Identity — starptautiskais

mobilās ierīces identifikators) numurs. Saglabājiet šī numura kopiju. Ja ierīci jums nozog,

tīkla operators var izmantot šo IMEI numuru, lai pārtrauktu ierīces piekļuvi tīklam valstī,

kurā atrodaties.

IMEI numura skatīšana

Lai skatītu IMEI numuru, izslēdziet ierīci, noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet

akumulatoru.

Atveriet tālruņa numuru sastādīšanas ekrānu un ievadiet

*#06#*

.

IMEI numura skatīšana ierīcē

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Par tālruni > Statuss.

3

Ritiniet līdz

IMEI, lai skatītu IMEI numuru.

SIM kartes aizsardzība

SIM kartes slēgšana aizsargā tikai jūsu abonementu. Ierīce joprojām darbosies, ja tajā

tiks ievietota jauna SIM karte. Ja SIM kartes slēgšana ir ieslēgta, jāievada PIN (Personal

Identity Number — personiskais identifikācijas numurs). Ja PIN ievadīsit nepareizi vairāk

reižu nekā atļauts, jūsu SIM karte tiks bloķēta. Jāievada PUK (Personal Unblocking

Key — personiskā atbloķēšanas atslēga) un pēc tam jauns PIN. PIN, PIN2 un PUK

izsniedz tīkla operators.

SIM kartes PIN bloķēšanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Piesitiet

Slēdziet SIM karti.

4

Ievadiet SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

110

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

SIM kartes PIN mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Drošība > Iestatīt SIM kartes slēgšanu.

3

Piesitiet

Mainīt SIM PIN kodu.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

6

Atkārtoti ievadiet jauno SIM kartes PIN un piesitiet

Labi.

SIM kartes PIN2 mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi

3

Piesitiet

Fiksēto nr. sastādīšanas numuri > Mainīt PIN2 kodu.

4

Ievadiet veco SIM kartes PIN2 un piesitiet

Labi.

5

Ievadiet jauno SIM kartes PIN2 un piesitiet

Labi.

6

Apstipriniet jauno PIN2 un piesitiet

Labi.

Bloķētas SIM kartes atbloķēšana

1

Kad tiek parādīts

Ievadiet PUK kodu un jaunu PIN kodu., ievadiet PUK kodu.

2

Ievadiet jaunu PIN kodu un piesitiet

Labi.

3

Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un pēc tam piesitiet

Labi.

Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PUK kods, tiek bloķēta SIM karte. Tādā gadījumā

sazinieties ar tīkla operatoru, lai saņemtu jaunu SIM karti.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ierīces ekrānu varat bloķēt vairākos veidos. Piemēram, varat izmantot sejas atbloķēšanas

funkciju, kas izmanto sejas attēlu, lai atslēgtu ekrānu. Varat arī iestatīt ekrāna atslēgšanas

shēmu — PIN, ko veido cipari, vai paroli, ko veido rakstzīmes.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Atlasiet iespēju.

Sejas atbloķēšanas funkcijas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Piesitiet

Atslēgšana, izmantojot seju un pēc tam izpildiet ierīcē sniegtos

norādījumus, lai uzņemtu savu seju.

3

Kad jūsu seja ir sekmīgi nofotografēta, piesitiet

Turpināt.

4

Atlasiet rezerves bloķēšanas metodi un izpildiet ierīcē redzamos norādījumus, lai

pabeigtu iestatīšanu.

Sejas atbloķēšanas funkcija nav tik droša kā ekrāna bloķēšanas shēma un PIN vai paroles

ievadīšanas metode. Ierīci var atbloķēt persona, kurai ir jums līdzīga seja.

Lai nodrošinātu labākus rezultātus, tveriet seju labi apgaismotā, bet ne pārmērīgi spilgtā, telpā

un turiet ierīci acu līmenī.

Ekrāna atbloķēšana, izmantojot sejas atbloķēšanas funkciju

1

Aktivizējiet ekrānu.

2

Skatieties uz ierīci no tā paša leņķa, kuru izmantojāt savas sejas fotoattēla

uzņemšanai.

Ja sejas atbloķēšanas funkcijai neizdodas atpazīt jūsu seju, lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet

rezerves shēmu vai ievadiet PIN kodu.

Sejas atbloķēšanas funkcijas atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Uzzīmējiet rezerves ekrāna atbloķēšanas shēmu vai ievadiet PIN kodu.

3

Piesitiet

Pārvilkšana.

111

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna atslēgšanas shēmas izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > Shēma.

3

Izpildiet ierīcē redzamos norādījumus. Jums ir jāizvēlas drošības jautājums, kas tiks

izmantots, lai ierīci atbloķētu gadījumos, kad aizmirstat ekrāna atbloķēšanas

shēmu.

Ekrāna atslēgšana, izmantojot ekrāna atslēgšanas shēmu

1

Aktivizējiet ekrānu.

2

Velciet ekrāna atbloķēšanas shēmu.

Ja uz ekrāna vilktā ekrāna atbloķēšanas shēma tiek noraidīta piecas reizes pēc kārtas, varat

izvēlēties gaidīt 30 sekundes un pēc tam mēģināt vēlreiz vai atbildēt uz iepriekš izvēlēto

drošības jautājumu.

Ekrāna atslēgšanas shēmas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

3

Velciet ekrāna atbloķēšanas shēmu.

4

Piesitiet

Shēma.

5

Izpildiet ierīcē redzamos norādījumus.

Ekrāna atslēgšanas shēmas atspējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

3

Piesitiet

Pārvilkšana.

Ekrāna atslēgšanas PIN izveide

1

Sākuma ekrānā piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > PIN.

2

Ievadiet ciparu PIN kodu.

3

Ja nepieciešams, piesitiet

, lai minimizētu tastatūru.

4

Piesitiet

Turpināt.

5

Ievadiet PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to.

6

Ja nepieciešams, piesitiet

, lai minimizētu tastatūru.

7

Piesitiet

Labi.

Ekrāna atslēgšanas PIN atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Ievadiet PIN kodu un pēc tam piesitiet

Tālāk.

3

Piesitiet

Pārvilkšana.

Ekrāna bloķēšanas paroles izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana >

Parole.

2

Ievadiet paroli.

3

Ja nepieciešams, piesitiet

, lai minimizētu tastatūru.

4

Piesitiet

Turpināt.

5

Ievadiet paroli atkārtoti un apstipriniet to.

6

Ja nepieciešams, piesitiet

, lai minimizētu tastatūru.

7

Piesitiet

Labi.

Ekrāna atslēgšanas paroles deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

2

Ievadiet paroli un piesitiet

Turpināt.

3

Piesitiet

Pārvilkšana.

112

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.