Sony Xperia M - Lietotne Dublēšana un atjaunošana

background image

Lietotne Dublēšana un atjaunošana

Izmantojiet lietotni Dublēšana un atjaunošana, lai saturu dublētu atmiņas kartē vai

USB atmiņas ierīcē. Šādus dublējumus var izmantot, lai atjaunotu jūsu saturu un dažus tā

iestatījumus, ja dati pazūd vai tiek izdzēsti.

Dublējamā satura veidi

Izmantojiet dublēšanas un atjaunošanas lietotni, lai dublētu šādus datu veidus:

Grāmatzīmes

Zvanu žurnāls

Kontakti

No Google Play™ lejupielādētās lietotnes

Multiziņas

Sistēmas iestatījumi (piemēram, brīdinājumi, zvana skaļums un valodas iestatījumi)

Īsziņas

Nav nepieciešams dublēt mūzikas failus un ar kameru uzņemtos fotoattēlus un videoklipus. Tie

tiek automātiski dublēti ierīces atmiņas kartē.

Atjaunojot lietotnes no pakalpojuma Google Play™, var tikt piemērota papildmaksa par datu

pārraidi.

Sagatavošanās lietotnes Dublējums un atjaunošana izmantošanai

Pirms veidojat satura dublējumu, varat atlasīt dublējuma mērķi un datu tipu, kuram veidot

dublējumu.

Dublējuma atrašanās vietas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Dublēt un atjaunot.

3

Piesitiet

Dublēt.

4

Piesitiet joslai zem

Kur glabāt datus.

5

Atlasiet atrašanās vietu, kur vēlaties dublēt savu saturu.

Dublējamo datu tipu atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Dublēt un atjaunot.

3

Piesitiet

Dublēt.

4

Atlasiet dublējamo datu tipus.

108

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Satura dublēšana, izmantojot dublēšanas un atjaunošanas lietotni

1

Ja saturu dublējat USB atmiņas ierīcē, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir pievienota

ierīcei ar atbilstošu kabeli. Ja dublējat SD kartē, pārbaudiet, vai SD karte ir pareizi

ievietota ierīcē.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Dublēt un atjaunot.

4

Piesitiet pie

Dublēt, pēc tam atlasiet dublēšanas galamērķi un datu veidus, kādus

vēlaties dublēt.

5

Piesitiet pie

Dublēt tūlīt.

6

Ievadiet dublējumkopijas paroli un pēc tam piesitiet pie

Labi.

Dublētā satura atjaunošana, izmantojot lietotni Dublējums un

atjaunošana

Lai atjaunotu dublēto saturu, ir jāatlasa atjaunošanai izmantojamais dublējuma ieraksts.

Ja saturs ir dublēts vairākas reizes, iespējams, ir vairāki dublējuma ieraksti. Atlasiet

dublējuma ierakstu un pēc tam varat atlasīt atjaunojamo datu tipus.

Satura atjaunošana, izmantojot dublēšanas un atjaunošanas lietotni

1

Ja saturu atjaunojat no USB atmiņas ierīces, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir

pievienota ierīcei ar atbilstošu kabeli. Ja saturu atjaunojat no SD kartes,

pārbaudiet, vai SD karte ir pareizi ievietota ierīcē.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Dublēt un atjaunot.

4

Piesitiet pie

Atjaunot.

5

Atlasiet atjaunojamo ierakstu un pēc tam piesitiet pie

Atjaunot tūlīt.

6

Ievadiet dublējuma ieraksta paroli un pēc tam piesitiet pie

Labi.

Atcerieties, ka pēc dublējuma izveides visas jūsu datos un iestatījumos veiktās izmaiņas

atjaunošanas procedūras laikā tiks izdzēstas.

Dublējuma ierakstu pārvaldība

Varat dzēst vai pārdēvēt dublējuma ierakstus, kurus esat izveidojis, izmantojot funkciju

Dublēt un atjaunot.

Dublējuma ieraksta pārdēvēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet

Dublēt un atjaunot un piesitiet.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Pārvaldīt dublējuma ierakstus.

4

Atlasiet pārdēvējamo dublējuma ierakstu.

5

Piesitiet .

6

Ievadiet jaunu nosaukumu un piesitiet

Pārdēvēt.

Dublējuma ierakstu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet

Dublēt un atjaunot un piesitiet.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Pārvaldīt dublējuma ierakstus.

4

Atlasiet dzēšamo dublējuma ierakstu vai piesitiet , ja vēlaties dzēst visus

ierakstus.

5

Piesitiet >

Dzēst.