Sony Xperia M - Iestatījumu pārskats

background image

Iestatījumu pārskats

Iepazīstiet ierīces iestatījumus, lai varētu tos personalizēt atbilstoši savām vajadzībām.

Wi-Fi

Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi®, meklējiet pieejamos Wi-Fi® tīklus

vai pievienojiet Wi-Fi® tīklu.

Bluetooth

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth™ savienojumu, meklējiet

pieejamās Bluetooth™ ierīces un ļaujiet vai neļaujiet savu ierīci

uztvert citās Bluetooth™ ierīcēs.

Datu lietojums

Ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa datplūsmu un sekojiet līdzi datu

lietošanas informācijai par noteiktu laika posmu.

Vēl...

Ieslēdziet vai izslēdziet lidmašīnas režīmu, konfigurējiet VPN un

mobilo tīklu iestatījumus un iespējojiet ierīces mobilo datu

savienojuma kopīgošanu, izvietojot portatīvu Wi-Fi® tīklāju vai

izmantojot USB piesaistīšanu vai Bluetooth™ piesaistīšanu. Varat

arī iespējot vai atspējot NFC funkciju.

Zvanu iestatījumi

Pārvaldiet un konfigurējiet iestatījumus fiksēto zvanu numuru

sastādīšanai, balss pastam un interneta zvaniem.

Skaņa

Konfigurējiet ierīci, lai tā zvanītu, vibrētu vai atskaņotu brīdinājumus

laikā, kad notiek ienākošie sakari. Izmantojot šos iestatījumus,

varat arī iestatīt mūzikas, videoklipu, spēļu vai citas multivides ar

audio skaļumu, kā arī varat veikt citus saistītos pielāgojumus.

Displejs

Iespējojiet ekrāna orientācijas mainīšanu laikā, kad ierīce tiek

pagriezta. Varat arī iestatīt spilgtumu, fonta lielumu, fonu un ekrāna

taimautu.

Atmiņa

Pārbaudiet, cik liela ir pieejamā vieta iekšējā atmiņā un SD kartē.

Var arī izdzēst SD kartes saturu vai atvienot to, lai varētu droši

izņemt.

Enerģijas

pārvaldība

Ieslēdziet vai izslēdziet STAMINA režīmu. Varat skatīt arī

akumulatora statusu un to, kā dažādas lietotnes patērē

akumulatora enerģiju.

Lietotnes

Pārvaldiet darbojošās lietotnes, lejupielādētās lietotnes un SD kartē

saglabātās lietotnes.

Xperia™

Piekļūstiet Xperia ierīcei paredzēto iestatījumu klāstam, piemēram,

USB savienojuma režīmam, internetam, ekrāna spoguļošanai un

Throw iestatījumiem.

Atrašanās vietu

pakalpojumi

Iespējojiet vai atspējojiet savas atrašanās vietas informāciju.

Drošība

Nodrošiniet ierīces aizsardzību, iestatot dažādas atslēgas un

paroles. Varat atļaut arī instalēt lietotnes, kas nav iegūtas

pakalpojumā Google Play™.

Valoda un ievade Atlasiet ierīces valodu, pielāgojiet teksta ievades iespējas un

konfigurējiet balss iestatījumus.

Dublēt un

atiestatīt

Dublējiet datus un atiestatiet ierīci.

Iestatīšanas

ceļvedis

Iegūstiet palīdzību saistībā ar ierīces iestatīšanu.

114

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pievienot kontu

Pievienojiet ierīcei kontu, piemēram, e-pasta kontu vai Google™

kontu.

Datums un laiks

Iestatiet laiku un datumu vai izvēlieties lietot tīkla nodrošinātās

vērtības. Atlasiet vēlamo datuma un laika formātu.

Pieejamība

Iespējojiet instalētos pieejamības pakalpojumus un pielāgojiet

saistītos iestatījumus.

Izstrādātājiem

paredzētas

iespējas

Iestatiet lietotņu izstrādes iespējas. Piemēram, varat attēlot

CPU lietojumu sākuma ekrānā vai iestatīt savu ierīci pāriet

atkļūdošanas režīmā, kad USB savienojumi ir aktīvi.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un

signāla stiprumu. Varat arī atjaunināt programmatūru uz jaunāko

versiju.