Sony Xperia M - Statusa un paziņojuma ikonu pārskats

background image

Statusa un paziņojuma ikonu pārskats

Statusa ikonas

Ekrānā var tikt parādītas šādas statusa ikonas:

Signāla stiprums

Nav signāla

Viesabonēšana

Ir pieejams GPRS

Ir pieejams EDGE

Ir pieejams LTE

Ir aktivizēts NFC

Ir pieejams 3G

GPRS datu sūtīšana un lejupielāde

EDGE datu sūtīšana un lejupielāde

3G datu sūtīšana un lejupielāde

Tīkls ir pieejams

Datu sūtīšana un lejupielāde

Akumulatora statuss

Notiek akumulatora uzlāde

Ir aktivizēta GPS

Ir aktivizēts lidmašīnas režīms

Bluetooth™ funkcija ir aktivizēta

Nav ievietota SIM karte

Mikrofons ir izslēgts

Brīvroku skaļrunis ir ieslēgts

Klusais režīms

Vibrosignāla režīms

115

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ir iestatīts modinātājs

Notiek sinhronizācija

Ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu saistīta problēma

Wi-Fi® savienojums ir ieslēgts, un ir pieejami bezvadu tīkli

Atkarībā no jūsu tīkla operatora, tīkla un/vai reģiona, dažu šajā sarakstā esošo ikonu

pārstāvētās funkcijas var nebūt pieejamas.

Paziņojumu ikonas

Ekrānā var tikt parādītas šādas paziņojumu ikonas:

Jauna e-pasta ziņa

Jauna īsziņa vai multiziņa

Jauna balss pasta ziņa

Gaidāms kalendāra notikums

Tiek atskaņota dziesma

Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli

Brīdinājuma ziņojums

Kļūdas ziņojums

Neatbildēts zvans

Notiek saruna

Aizturēts zvans

Zvanu pāradresācija ieslēgta

Pieejami programmatūras atjauninājumi

Datu lejupielāde

Datu augšupielāde

Citi (neparādīti) paziņojumi