Sony Xperia M - Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana

background image

Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana

Piekļūstiet savām uzņēmuma e-pasta ziņām, tikšanās ierakstiem kalendārā un

kontaktiem tieši no ierīces. Skatiet un pārvaldiet tos tikpat vienkārši kā datorā. Pēc

iestatīšanas savu informāciju varat atrast lietotnēs

E-pasts, Kalendārs un Kontakti.

Lai varētu piekļūt iepriekš aprakstītajām funkcijām, uzņēmuma informācijai ir jāglabājas

Microsoft® Exchange serverī.

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Pievienot kontu > Uzņēmums.

3

Ievadiet uzņēmuma e-pasta adresi un paroli.

4

Piesitiet

Tālāk. Ierīce sāk izgūt jūsu konta informāciju. Ja rodas kļūme, sazinieties

ar uzņēmuma tīkla administratoru, lai iegūtu plašāku informāciju.

5

Piesitiet

Labi, lai uzņēmuma serverim atļautu vadīt jūsu ierīci.

6

Atlasiet, kādus datus vēlaties sinhronizēt ar ierīci, piemēram, kontaktus un

kalendāra ierakstus.

7

Ja vēlaties, aktivizējiet ierīces administratoru, lai atļautu uzņēmuma serverim vadīt

noteiktas drošības funkcijas jūsu ierīcē. Piemēram, uzņēmuma serverim varat

atļaut iestatīt paroles nosacījumus un atmiņas šifrēšanu.

8

Kad iestatīšana ir pabeigta, ievadiet uzņēmuma konta nosaukumu.

100

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Uzņēmuma e-pasta, kalendāra un kontaktu iestatījumu rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

E-pasts un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet

Iestatījumi un atlasiet uzņēmuma kontu.

4

Mainiet vajadzīgos iestatījumus.

Sinhronizācijas intervāla iestatīšana uzņēmuma kontam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

E-pasts un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet

Iestatījumi un atlasiet uzņēmuma kontu.

4

Piesitiet

Iesūtnes pārbaudes biežums un atlasiet intervāla iespēju.

Uzņēmuma konta noņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Uzņēmums un atlasiet uzņēmuma kontu.

3

Piesitiet un pēc tam piesitiet

Noņemt kontu.

4

Vēlreiz piesitiet

Noņemt kontu, lai apstiprinātu.