Sony Xperia M - E-pasta lietošana

background image

E-pasta lietošana

E-pasta ziņas izveide un sūtīšana

1

Pārliecinieties, vai esat iestatījis e-pasta kontu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

E-pasts.

3

Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet ekrāna augšpusē un atlasiet

kontu, ko vēlaties izmantot.

4

Piesitiet , pēc tam

Kam un sāciet rakstīt adresāta vārdu vai e-pasta adresi vai

piesitiet un atlasiet vienu vai vairākus adresātus savā kontaktu sarakstā.

5

Ievadiet e-pasta tēmu un ziņas tekstu, pēc tam piesitiet

E-pasta ziņu saņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne.

3

Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā

ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt. Ja vēlaties pārbaudīt visus e-

pasta kontus vienlaikus, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam piesitiet

Apvienotais

skats.

4

Lai lejupielādētu jaunas ziņas, piesitiet .

Ja esat iestatījis uzņēmuma e-pasta kontu, varat iestatīt pārbaudīšanas biežumu uz

Aut.

(pašp. e-pasts).

E-pasta ziņu lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, un atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē ritiniet uz augšu vai uz leju un piesitiet e-pasta ziņai, kuru vēlaties

lasīt.

4

Pamatteksta laukā izpletiet divus pirkstus vai savelciet tos kopā, lai tuvinātu vai

tālinātu.

5

Izmantojiet bultiņas uz priekšu un atpakaļ, lai lasītu nākamo vai iepriekšējo ziņu.

E-pasta ziņas pielikuma apskatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņu un piesitiet tai. E-pasta ziņas ar

pielikumiem ir apzīmētas ar .

4

Piesitiet pielikuma cilnei e-pasta ziņas pamattekstā. Visi pielikumi tiek parādīti

sarakstā.

5

Piesitiet

Ielādēt zem pielikuma objekta.

6

Kad pielikums ir lejupielādēts, piesitiet

Skatīt vai Saglabāt.

48

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sūtītāja e-pasta adreses saglabāšana kontaktos

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atrodiet nepieciešamo ziņu un piesitiet tai.

4

Piesitiet sūtītāja vārdam.

5

Piesitiet

Labi, ja tiek prasīts pievienot vārdu kontaktiem.

6

Atlasiet esošu kontaktu vai, ja vēlaties izveidot jaunu kontaktu, piesitiet

Jauna

kontakta izveide.

7

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Gatavs.

Atbilde uz e-pasta ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atrodiet ziņu, uz kuru vēlaties atbildēt, un piesitiet tai, pēc tam piesitiet .

4

Piesitiet

Atbildēt vai Atbildēt visiem.

5

Ievadiet atbildi un tad piesitiet .

E-pasta ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atrodiet ziņu, kuru vēlaties pārsūtīt, un piesitiet tai.

4

Piesitiet un pēc tam piesitiet

Pārsūtīt.

5

Piesitiet

Kam un ievadiet adresāta adresi.

6

Ievadiet ziņas tekstu un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties

pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir , pēc

tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

E-pasta iesūtnē atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus e-pasta ziņai, kuru vēlaties izdzēst,

un pēc tam piesitiet .

Lasītas e-pasta ziņas atzīmēšana par nelasītu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja

vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir

, pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties pārbaudīt.

3

Atzīmējiet vajadzīgās e-pasta ziņas izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet .

Lai nelasītu e-pasta ziņu atzīmētu kā lasītu, atzīmējiet tās izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet .

E-pasta ziņu pakešveida apstrāde

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

. Tiek parādīta

noklusējuma e-pasta konta iesūtne. Ja vēlaties pārbaudīt citu e-pasta kontu, ko

esat iestatījis ierīcē, piesitiet joslai, kurā ir , pēc tam atlasiet kontu, kuru vēlaties

pārbaudīt.

2

Atzīmējiet to e-pasta ziņu izvēles rūtiņas, kuras vēlaties atlasīt.

3

Kad esat pabeidzis, piesitiet kādai no ikonām rīkjoslā, lai, piemēram, pārvietotu

atlasītās e-pasta ziņas uz citu mapi.

49

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Iesūtnes pārbaudes biežuma maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Iestatījumi.

4

Ja izmantojat vairākus e-pasta kontus, piesitiet tā konta nosaukumam, kuru

vēlaties pielāgot.

5

Piesitiet

Iesūtnes pārbaudes biežums un atlasiet kādu no iespējām.

50

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.