Sony Xperia M - Lietotnes Filmas izmantošana

background image

Lietotnes Filmas izmantošana

Videoklipa atskaņošana lietotnē Filmas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

2

Atlasiet videoklipu kategoriju un pārejiet uz videoklipu, kuru vēlaties atskaņot.

3

Piesitiet videoklipam, ko vēlaties atlasīt, pēc tam piesitiet , lai to atskaņotu.

4

Lai parādītu vai paslēptu atskaņotāja vadību, piesitiet ekrānam.

5

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet .

6

Lai attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai pārtītu uz priekšu,

velciet norises joslas marķieri pa labi.

Videoklipa atskaņošana pilnekrāna režīmā

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet .

Lai atskaņotu videoklipu sākotnējā izmērā, piesitiet .

Videoklipa kopīgošana

1

Kad tiek atskaņots videoklips, piesitiet , pēc tam piesitiet

Kopīgot.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa

kopīgošanai, un pēc tam veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.

Informācijas par filmu manuāla iegūšana

1

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir aktivizēts datu savienojums.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

3

Piesitiet un pēc tam pārliecinieties, ka ir atzīmēta

Video informācija izvēles rūtiņa.

4

Atlasiet videoklipu kategoriju un pārejiet uz videoklipu, par kuru vēlaties saņemt

informāciju.

5

Pieskarieties un turiet filmu, par kuru vēlaties saņemt informāciju, pēc tam piesitiet

Meklēt informāciju sarakstā, kas tiek parādīts.

6

Meklēšanas laukā ievadiet videoklipa atslēgvārdus, pēc tam piesitiet pilnās

tastatūras apstiprināšanas taustiņu. Sarakstā tiek parādītas visas sakritības.

7

Atlasiet kādu no meklēšanas rezultātiem un piesitiet

Gatavs. Tiek sākta

informācijas lejupielāde.

Ja ir atvērta lietotne Filmas un ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Video informācija, jūs automātiski

saņemat informāciju arī par jaunākajiem pievienotajiem videoklipiem. Datu pārraide var būt par

maksu.

Ja lejupielādētā informācija nav pareiza, piesitiet un meklējiet atkal, izmantojot citus

atslēgvārdus.

Informācijas par videoklipu tīrīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

2

Atlasiet video kategoriju un pārlūkojiet, līdz atrodat video, kuru vēlaties rediģēt.

3

Pieskarieties video sīktēlam un turiet to, pēc tam piesitiet

Notīrīt informāciju.

Video atskaņošana ārējā ierīcē

1

Pārliecinieties, ka ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi® tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas > .

3

Piesitiet

Throw un sarakstā atlasiet kādu ierīci.

4

Atlasiet videoklipu, kuru vēlaties atskaņot.

Skaņas iestatījumu mainīšana videoklipa atskaņošanas laikā

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai skatītu vadīklas.

2

Piesitiet un pēc tam

Skaņas iestatījumi.

3

Atzīmējiet tās skaņas iestatījumu izvēles rūtiņas, kuras vēlaties aktivizēt.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Labi.

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videoklipa dzēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Filmas.

2

Atlasiet videoklipu kategoriju un pārejiet uz videoklipu, kuru vēlaties dzēst.

3

Pieskarieties videoklipa sīktēlam un turiet to, pēc tam piesitiet

Dzēst sarakstā, kas

tiek parādīts.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet

Dzēst.

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.