Sony Xperia M - Izlases radiostaciju izmantošana

background image

Izlases radiostaciju izmantošana

Biežāk klausītās radiostacijas var saglabāt izlasē. Izmantojot izlasi, var ātri atgriezties pie

vajadzīgās radiostacijas.

Radiostacijas saglabāšana izlasē

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties saglabāt izlasē.

2

Piesitiet .

3

Ierakstiet nosaukumu un atlasiet stacijas krāsu, pēc tam nospiediet

Saglabāt.

Radiostacijas izņemšana no izlases

1

Kad ir atvērts radio, pārejiet uz staciju, kuru vēlaties izņemt.

2

Piesitiet un pēc tam

Dzēst.

Jauna radiostaciju meklēšana

Ja esat devies uz citu vietu vai jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir uzlabojusies uztveršana,

var sākt jaunu radiostaciju meklēšanu.

Jaunā meklēšana neietekmēs saglabāto izlasi.

Jaunas radiostaciju meklēšanas startēšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Meklēt kanālus. Radio pārmeklē visu frekvenču diapazonu, un tiek

parādītas visas pieejamās stacijas.