Sony Xperia M - Par FM radio

background image

Par FM radio

Startējot FM radio, automātiski tiek parādīti pieejamie kanāli. Ja kādā stacijā ir pieejama RDS

informācija, tā tiek parādīta dažas sekundes pēc kanāla klausīšanās sākuma.

FM radio palaišana

1

Pievienojiet ierīcei austiņu vai austiņas.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

FM radio . Pieejamās stacijas tiek parādītas, ritinot frekvenču

diapazonu.

Startējot FM radio, pieejamās stacijas tiek parādītas automātiski. Ja kādā stacijā ir pieejama

RDS informācija, tā tiek parādīta dažas sekundes pēc kanāla klausīšanās sākuma.

Radiostaciju pārslēgšana

Ar pirkstu švīkājiet uz augšu vai uz leju pa frekvenču joslu.

Radio reģiona atlasīšana

1

Kad ir atvērts radio, nospiediet .

2

Piesitiet

Radio reģiona iestatīš..

3

Izvēlieties iespēju.

Vizualizētāja pielāgošana

1

Kad ir atvērts radio, piesitiet .

2

Piesitiet

Vizualizētājs.

3

Izvēlieties iespēju.

FM radio pārskats

1

Radio ieslēgšanas/izslēgšanas poga

2

Skatīt izvēlnes iespējas

3

Pāriet uz augšu frekvenču joslā, lai meklētu kanālu

4

Izlasē saglabāta stacija

5

Pāriet uz leju frekvenču joslā, lai meklētu kanālu

6

Regulēšana

7

Saglabāt radiostaciju kā izlases elementu vai izņemt no izlases

8

Iestatītā frekvence

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.