Sony Xperia M - Programmas datu dzēšana

background image

Programmas datu dzēšana

Dažreiz var būt nepieciešama programmas datu dzēšana. Tā var notikt, ja, piemēram, ir

pilna programmas atmiņa, vai vēlaties izdzēst spēles rekordu ierakstus. Iespējams,

gribēsit dažās programmās izdzēst ienākošās e-pasta, teksta un multiziņas.

Visas lietotnes kešatmiņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet

Lietotnes.

4

Piesitiet lietotnei, kuras kešatmiņu vēlaties dzēst.

5

Piesitiet

Tīrīt kešatmiņu.

Dažām lietotnēm kešatmiņu nevar dzēst.

31

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Instalētas lietotnes dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet

Lietotnes.

4

Atlasiet lietotni, kuru vēlaties dzēst.

5

Piesitiet

Atinstalēt.

Dažas iepriekš instalētās lietotnes nevar izdzēst.