Sony Xperia M - Tādu lietotņu instalēšana, kas nav iegūtas platformā Google Play™‎

background image

Tādu lietotņu instalēšana, kas nav iegūtas platformā Google

Play™

Nezināmas vai neuzticamas izcelsmes lietotņu instalēšana var izraisīt ierīces bojājumus.

Pēc noklusējuma ierīcē šādas instalācijas tiek bloķētas. Taču šo iestatījumu varat mainīt

un atļaut instalācijas no nezināmiem avotiem.

Uzņēmums Sony negarantē un negalvo par to lietotņu vai satura veiktspēju, ko nodrošina

trešās personas un kas ir pārsūtītas uz ierīci, lejupielādējot vai izmantojot citu saskarni.

Uzņēmums Sony neatbild arī par ierīces bojājumiem vai veiktspējas traucējumiem, kas

radušies trešās personas nodrošinātā satura pārsūtīšanas dēļ. Izmantojiet tikai no uzticamiem

avotiem iegūtu saturu. Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar satura sniedzēju.

Tādu lietotņu instalēšanas atļaušana, kas nav no Google Play™

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Drošība.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Nezināmi avoti.

4

Piesitiet

Labi.

32

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.