Sony Xperia M - Akumulators

background image

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Kad iegādājaties ierīci, tās akumulators ir daļēji uzlādēts. Var paiet dažas minūtes, līdz

ekrānā kļūst redzama akumulatora ikona parādās pēc tam, kad lādētāja kabeli

pievienojat strāvas avotam, piemēram, USB portam vai lādētājam. Ierīci varat izmantot arī

uzlādes laikā. Atstājot ierīci lādēties ilgu laiku, piemēram, pa nakti, netiek bojāts ne

akumulators, ne ierīce.

Ierīces uzlāde

1

Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.

2

Vienu USB kabeļa galu pievienojiet lādētājam (vai datora USB portam).

3

Otru kabeļa galu pievienojiet ierīces mikro USB portam (USB simbolam jābūt

pavērstam uz augšu). Uzsākot uzlādi, iedegas paziņojuma gaismas signāls.

4

Ja paziņojuma gaismas signāls ir zaļā krāsā, ierīce ir pilnībā uzlādēta. Atvienojiet

USB kabeli no ierīces, izraujot to ārā. Atvienojot kabeli no ierīces, uzmanieties, lai

nesaliektu savienotāju.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet dažas minūtes, pirms paziņojuma gaismas

signāls iedegas pēc tam, kad savienojat lādētāja kabeli ar strāvas avotu.

10

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Akumulatora paziņojuma gaismas signāla statuss

Zaļā krāsā

Akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Mirgo sarkanā krāsā Zems akumulatora uzlādes līmenis.

Oranžā krāsā

Notiek akumulatora uzlāde. Akumulatora uzlādes līmenis nav zems, taču akumulators

vēl nav pilnībā uzlādēts.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Par tālruni > Statuss > Akumulatora uzl.

līmenis.

Akumulatora veiktspējas uzlabošana

Uzlabot akumulatora veiktspēju var palīdzēt tālāk sniegtie padomi.

Bieži uzlādējiet ierīci. Tas neietekmē akumulatora kalpošanas laiku.

Datu lejupielādei no interneta tiek patērēta enerģija. Ja neizmantojat internetu, varat

ekonomēt enerģiju, atslēdzot visus mobilo datu savienojumus, no paziņojumu paneļa

velkot statusa joslu uz leju. Šis iestatījums nenovērš to, ka ierīce var pārraidīt datus,

izmantojot citus bezvadu tīklus.

Izslēdziet Bluetooth® un Wi-Fi®, kad šīs funkcijas nav nepieciešamas. Varat atvieglot to

ieslēgšanu vai izslēgšanu, no paziņojumu paneļa velkot statusa joslu uz leju.

Izmantojiet funkciju

STAMINA režīms un Zems uzlādes līm. režīmu, lai samazinātu

akumulatora enerģijas patēriņu. Varat atlasīt enerģijas taupīšanas režīmu, kas ir vislabāk

piemērots ierīces izmantošanas veidam. Varat pielāgot arī katra enerģijas taupīšanas

režīma iestatījumus.

Iestatiet sinhronizācijas lietotnes (kuras tiek izmantotas e-pasta, kalendāra un kontaktu

sinhronizēšanai) tā, lai veiktu sinhronizāciju manuāli. Sinhronizāciju varat veikt arī

automātiski, taču palieliniet sinhronizācijas intervālus.

Ierīcē pārbaudiet akumulatora izmantošanas izvēlni, lai noskaidrotu, kuras lietotnes

patērē visvairāk akumulatora jaudas. Akumulators patērē vairāk enerģijas, kad izmantojat

video un mūzikas straumēšanas lietotnes, piemēram, YouTube™. Dažas no

pakalpojuma Google Play™ lejupielādētas lietotnes arī var patērēt vairāk enerģijas.

Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat, un izejiet no tām.

Samaziniet ekrāna displeja spilgtuma līmeni.

Izslēdziet ierīci vai aktivizējiet

Lidmašīnas režīms iestatījumu, ja atrodaties apvidū, kur nav

tīkla pārklājuma. Pretējā gadījumā ierīce nepārtraukti meklē pieejamos tīklus, un tādējādi

tiek tērēta akumulatora jauda.

Klausoties mūziku, lietojiet oriģinālu Sony™ brīvroku ierīci. Brīvroku ierīcēm ir

nepieciešams mazāk akumulatora enerģijas nekā ierīces skaļruņiem.

Kad iespējams, iestatiet ierīci gaidstāves režīmā. Gaidīšanas laiks ir laiks, kad ierīcē ir

izveidots savienojums ar tīklu, bet ierīce netiek izmantota.

Atspējojiet visus tiešās apskates fonus.

Piekļuve akumulatora izmantošanas izvēlnei

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība > Akumulatora

izmantošana.

STAMINA režīma lietošana

Aktivizējiet funkciju

STAMINA režīms, lai laikā, kad ekrāns nav aktīvs, apturētu Wi-Fi®

savienojumu, datplūsmu un vairākas enerģiju patērējošas lietotnes. Kad ir aktīvs

STAMINA režīms, joprojām varat saņemt tālruņa zvanus, īsziņas un multiziņas. Varat arī

izveidot sarakstu ar lietotnēm, kurām ļaut darboties, kad ekrāns ir neaktīvs. Kad ekrāns

atkal kļūst aktīvs, visas apturētās funkcijas tiek atsāktas.

11

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

STAMINA režīma aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

3

Piesitiet līdzās

STAMINA režīms, tad piesitiet Aktivizēt.

STAMINA režīma deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

3

Piesitiet blakus

STAMINA režīms.

STAMINA režīma iestatījumu maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

3

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, piesitiet

STAMINA režīms.

4

Pēc nepieciešamības pievienojiet vai noņemiet lietotnes.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Ierīces gaidīšanas režīma laika novērtēšana

Gaidīšanas režīma laiks norāda, cik ilgi akumulators darbosies, ja ierīce ir pievienota

tīklam, bet netiek lietota, piemēram, lai saņemtu vai veiktu tālruņa zvanus. Kad ir

aktivizēts STAMINA režīms, tas nepārtraukti novērtē atlikušo gaidīšanas režīma laiku, kurš

var atšķirties atkarībā no tā, kā izmatojat ierīci. STAMINA režīms ir efektīvāk paildzina

gaidīšanas režīma laiku, ja ierīces ekrāns ir bloķēts. Ja reti bloķējat ekrānu, iespējams,

neievērosiet akumulatora darbības uzlabojumu.

Kad ierīci lietojat pirmo reizi, aptuvenais gaidīšanas režīma laiks var nebūt precīzs, jo nav

iepriekšēja lietojuma vēstures, ko izmantot aprēķinos.

Aptuvenā gaidīšanas režīma laika skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

Zema akumulatora enerģijas līmeņa režīma izmantošana

Kad akumulatora enerģijas līmenis ir zems, varat aktivizēt funkciju

Zems uzlādes līm.

režīmu, lai taupītu enerģiju. Šī funkcija palīdz pielāgot ekrāna spilgtumu, datplūsmas un

vibrēšanas funkcijas iestatījumus, lai tiktu samazināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Zema akumulatora enerģijas līmeņa režīma aktivizēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Enerģijas pārvaldība.

3

Velciet blakus

Zems uzlādes līm. režīmu ikonai redzamo slīdni pa labi.

Zema akumulatora enerģijas līmeņa režīma deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

3

Piesitiet blakus

Zems uzlādes līm. režīmu.

Zema akumulatora enerģijas līmeņa iestatījumu maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Enerģijas pārvaldība.

3

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, piesitiet

Zems uzlādes līm. režīmu.

4

Pielāgojiet iestatījumus, kā vēlaties.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet .

12

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.