Sony Xperia M - Austiņas lietošana

background image

Austiņas lietošana

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet ierīces komplektā ietvertos piederumus vai

citus saderīgus piederumus.

27

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Austiņas lietošana

1

Savienojiet austiņu ar ierīci.

2

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu.

3

Lai beigtu sarunu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu.

Ja ierīces komplektācijā nav iekļauta austiņa, to var iegādāties atsevišķi.

Ja mūzikas klausīšanās laikā atbildēsiet uz zvanu, tās atskaņošana tiks pārtraukta un atsākta

pēc sarunas beigām.