Sony Xperia M - Bloķēšanas ekrāna lietošana

background image

Bloķēšanas ekrāna lietošana

Dažām funkcijām var piekļūt tieši no bloķēšanas ekrāna, piemēram, jūs varat uzņemt

fotoattēlus, piekļūt mūzikas atskaņotājam un atskaņot, apturēt vai nomainīt dziesmu.

Fotografēšana no bloķēšanas ekrāna

1

Lai ekrānu aktivizētu, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Lai aktivizētu kameru, velciet pār ekrānu.

3

Piesitiet

.

Audioieraksta atskaņošana no bloķēšanas ekrāna

1

Lai ekrānu aktivizētu, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Lai aktivizētu mūzikas atskaņotāja vadīklas, piesitiet .

3

Piesitiet .

Audioieraksta apturēšana no bloķēšanas ekrāna

1

Lai ekrānu aktivizētu, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Kad tiek parādītas mūzikas atskaņotāja vadīklas, piesitiet .

Pašlaik atskaņotā audioieraksta maiņa no bloķēšanas ekrāna

1

Lai ekrānu aktivizētu, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Kad tiek parādītas mūzikas atskaņotāja vadīklas, piesitiet vai .