Sony Xperia M - Datu lietošanas pārvaldīšana

background image

Datu lietošanas pārvaldīšana

Pārraugiet un vadiet datu daudzumu, ko noteiktā laika posmā jūsu ierīce saņem un

izsūta, izmantojot mobilo datu vai Wi-Fi® savienojumu. Piemēram, varat skatīt datu

daudzumu, ko izmanto atsevišķas lietotnes. Datiem, kuri tiek pārsūtīti, izmantojot mobilo

datu savienojumu, varat iestatīt datu lietošanas brīdinājumus un ierobežojumus, lai

izvairītos no papildu maksas.

Datu lietošanas iestatījumu pielāgošana var jums palīdzēt labāk vadīt datu lietošanu, bet nevar

garantēt izvairīšanos no papildu maksas.

Piekļuve datu lietošanas iestatījumiem

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

Datplūsmas ieslēgšana un izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Lai ieslēgtu vai izslēgtu datplūsmu, piesitiet attiecīgi ieslēgšanas-izslēgšanas pogai

blakus

Mobilā datplūsma.

Datu lietošanas brīdinājuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, ka datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Lai iestatītu brīdinājuma līmeni, velciet līnijas uz vēlamajām vērtībām. Jūs saņemsiet

brīdinājuma paziņojumu, kad datplūsmas daudzums pietuvojas iestatītajam

līmenim.

Datu lietošanas ierobežojumu iestatīšana

1

Pārliecinieties, ka datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Iestatīt mobilo datu ierobež., ja tā vēl nav atzīmēta, un

piesitiet

Labi.

5

Lai iestatītu datu lietošanas ierobežojumus, velciet līnijas uz vēlamajām vērtībām.

Kad datu lietošana sasniedz iestatīto ierobežojumu, datplūsma jūsu ierīcē tiek izslēgta

automātiski.

Atsevišķu lietotņu datu lietošanas vadīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Atrodiet nepieciešamo lietotni un piesitiet tai.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Ierobežot fona datus.

5

Lai piekļūtu specifiskākiem lietotnes iestatījumiem, piesitiet

Skatīt lietotnes

iestatījumus un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Daži lietotnes iestatījumi, iespējams, ne vienmēr būs pieejami.

Atsevišķu lietotņu veiktspēja var tikt ietekmēta, ja jūs maināt ar to saistītos datu lietošanas

iestatījumus.

Caur Wi-Fi® pārsūtītu datu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Piesitiet un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu

Rādīt Wi-Fi lietojumu, ja tā nav

atzīmēta.

4

Piesitiet cilnei

Wi-Fi.

29

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.