Sony Xperia M - Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi

background image

Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi

Lai sūtītu īsziņas un multiziņas un piekļūtu internetam, ir nepieciešams mobilo datu

savienojums un pareizi iestatījumi. Tālāk ir aprakstīts, kā šos iestatījumus var iegūt.

Liela daļa mobilo tālruņu tīklu un operatoru interneta un ziņapmaiņas iestatījumus ierīcē ir

iestatījuši jau iepriekš. Tādā veidā varat uzreiz sākt lietot internetu un sūtīt ziņojumus.

Dažos gadījumos jums ir iespēja lejupielādēt interneta un ziņapmaiņas iestatījumus, kad

pirmoreiz ieslēdzat ierīci. Šos iestatījumus varat arī vēlāk lejupielādēt no izvēlnes

Iestatījumi.

Ierīces interneta un tīkla iestatījumus varat manuāli pievienot un mainīt jebkurā laikā. Lai

saņemtu detalizētu informāciju par interneta un ziņapmaiņas iestatījumiem, sazinieties ar

tīkla operatoru.

Interneta un ziņapmaiņas iestatījumu lejupielāde

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Xperia™ > Interneta iestatījumi.

3

Piesitiet

Akceptēt.

Noklusējuma interneta iestatījumu atiestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Piekļ. punkta nosaukumi.

3

Piesitiet .

4

Piesitiet

Atiestatīt uz nokl. vērtību.

Piekļuves punkta nosaukumi (APN)

Piekļuves punkta nosaukums (Access Point Name — APN) tiek izmantots, lai izveidotu

datu savienojumus starp ierīci un internetu. APN definē izmantoto IP adreses tipu,

izmantojamās drošības metodes un fiksētos gala savienojumus. APN pārbaudi ir

ieteicams veikt, ja nav iespējams piekļūt internetam, nav datu savienojuma vai nevar

nosūtīt vai saņemt multiziņas.

Aktuālā APN skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Piekļuves punktu nosaukumi.

Ja ir pieejami vairāki savienojumi, aktīvais savienojums ar tīklu tiek norādīts ar atzīmētu pogu.

Interneta iestatījumu manuāla pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Piekļuves punktu

nosaukumi.

3

Piesitiet .

4

Piesitiet

Jauns APN.

5

Piesitiet

Nosaukums un ievadiet nosaukumu tīkla profilam, ko vēlaties izveidot.

6

Piesitiet

APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (APN).

7

Ievadiet visu pārējo informāciju, ko pieprasa tīkla operators.

8

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Saglabāt.

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.