Sony Xperia M - Izvēlne Iestatījumi

background image

Izvēlne Iestatījumi

Izvēlnē Iestatījumi skatiet un mainiet ierīces iestatījumus.

Piekļuve ierīces iestatījumiem

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi.

Lai piekļūtu ierīces iestatījumiem, varat arī vilkt statusa joslu lejup uz sākuma ekrānu un piesist

.