Sony Xperia M - Mobilā tīkla iestatījumi

background image

Mobilā tīkla iestatījumi

Jūsu ierīce automātiski pārslēdzas starp mobilajiem tīkliem atkarībā no tā, kurš tīkls

pieejams dažādos rajonos. Varat iestatīt savu ierīci arī manuāli, lai piekļūtu noteiktam

mobilā tīkla tipam, piemēram, WCDMA vai GSM.

Tīkla tipa izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Tīkla režīms.

4

Izvēlieties tīkla tipu.

Cita tīkla manuāla atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet

Meklēšanas režīms > Manuāli.

4

Izvēlieties tīklu.

Ja tīklu atlasāt manuāli, ierīce nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatrodaties manuāli

izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla izvēles aktivizēšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Piesitiet

Meklēšanas režīms > Automātiski.

Datu trafika izslēgšana

Lai izvairītos no nevēlamas datu lejupielādes un sinhronizācijas, varat atspējot visus datu

savienojumus mobilajos tīklos. Ja vēlaties iegūt detalizētu informāciju par abonēšanas

plānu un datplūsmas izmaksām, sazinieties ar tīkla operatoru.

Kad datplūsma ir izslēgta, joprojām varat izmantot Wi-Fi® savienojumu un Bluetooth™

savienojumu. Jūs varat arī sūtīt un saņemt multiziņas.

Visu datu plūsmas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai

Mobilā datplūsma.

Datu viesabonēšana

Daži tīkla operatori sniedz iespēju izveidot mobilo datu savienojumu, izmantojot mobilos

tīklus, arī tad, kad atrodaties ārpus mājas tīkla pārklājuma zonas (viesabonēšana). Ņemiet

vērā, ka var tikt piemērota maksa par datu pārraidīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju,

sazinieties ar tīkla operatoru.

Programmas dažkārt var bez brīdinājuma izmantot interneta savienojumu jūsu mājas tīklā,

piemēram, nosūtot meklēšanas un sinhronizēšanas pieprasījumus. Ja viesabonēšanas laikā

tiek izveidots šāds interneta savienojums, par to var tikt piemērota papildu maksa. Lai saņemtu

papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

Datu pārraides viesabonēšanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Datu viesabonēšana.

Datu viesabonēšanu nevar aktivizēt, ja ir deaktivizēti datu savienojumi.

30

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.