Sony Xperia M - Piekļuve programmām un to izmantošana

background image

Piekļuve programmām un to izmantošana

Izmantojiet īsceļus sākuma ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā.

Lietotņu ekrāns

Lietotņu ekrānā, kuru var atvērt no ekrāna Sākuma ekrāns, ir ietvertas ierīcē iepriekš

instalētas lietotnes, kā arī lietotnes, ko esat lejupielādējis.
Lietotņu ekrāns ir platāks nekā standarta ekrāns, tāpēc švīkājiet pa kreisi un pa labi, lai

skatītu visu saturu.

Programmu ekrāna atvēršana

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

Programmu ekrāna pārlūkošana

Programmu ekrānos švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Lietotnes īsceļa izveide sākuma ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Pieskarieties lietotnes ikonai un turiet to, līdz ekrāns novibrē, un pēc tam velciet

ikonu uz ekrāna augšpusi. Tiek atvērts Sākuma ekrāns.

3

Velciet ikonu uz vēlamo atrašanās vietu Sākuma ekrāns un pēc tam atlaidiet

pirkstu.

Lietotnes koplietošana lietotņu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Kopīgot. Visas lietotnes, ko varat kopīgot, tiek

norādītas ar .

3

Piesitiet lietotnei, ko vēlaties kopīgot, un atlasiet iespēju, lai to apstiprinātu, ja

nepieciešams. Jūsu atlasītajām personām tiek nosūtīta saite lietotnes lejupielādei.

Programmu atvēršana un aizvēršana

Programmas atvēršana

Ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā piesitiet programmai.

Programmas aizvēršana

Nospiediet .

Kad nospiežat , lai izietu, dažu programmu darbība tiek apturēta, taču dažas programmas

var joprojām turpināt darboties fonā. Pirmajā gadījumā, nākamreiz atverot šo programmu,

varat turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt. Ņemiet vērā, ka dažu lietotņu, piemēram,

sociālo tīklu pakalpojumu lietotņu, darbība fonā var izraisīt maksas par datu pārraidi

piemērošanu.

16

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pēdējo izmantoto programmu logs

No šī loga varat pārslēgties no vienas uz citām nesen izmantotām lietotnēm. Varat arī

atvērt sīklietotnes.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu logu

Nospiediet .

Sīklietotņu izmantošana

No nesen izmantoto lietotņu loga jebkurā laikā varat ātri piekļūt vairākām sīklietotnēm,

izmantojot sīklietotņu joslu. Sīklietotne ekrānā aizņem tikai nelielu apgabalu. Tas dod

iespēju vienā un tajā pašā ekrānā vienlaicīgi mijiedarboties ar sīklietotni un citu lietotni.

Sīklietotņu joslas atvēršana

Nospiediet .

Sīklietotnes atvēršana

1

Lai tiktu parādīta sīklietotņu josla, nospiediet .

2

Piesitiet sīklietotnei, kuru vēlaties atvērt. Tiek parādīts sīklietotnes logs.

Sīklietotņu aizvēršana

Piesitiet sīklietotnes logā.

Sīklietotnes pārvietošana

Ja ir atvērta sīklietotne, pieskarieties sīklietotnes augšējam kreisajam stūrim un

turiet to, un pēc tam pārvietojiet uz nepieciešamo atrašanās vietu.

Sīklietotņu minimizēšana

Ja ir atvērta sīklietotne, pieskarieties sīklietotnes augšējam kreisajam stūrim un

turiet to, un pēc tam velciet uz ekrāna labo malu vai apakšējo malu.

Sīklietotņu pārkārtošana

1

Lai kļūtu redzama sīklietotņu josla, nospiediet .

2

Pieskarieties un turiet sīklietotni un velciet to vēlamajā pozīcijā sīklietotņu joslā.

Sīklietotnes izņemšana no sīklietotņu joslas

1

Lai kļūtu redzama sīklietotņu josla, nospiediet .

2

Pieskarieties un turiet sīklietotnes ikonu un velciet prom no sīklietotņu joslas.

Iepriekš izņemtas sīklietotnes atjaunošana

1

Lai kļūtu redzama sīklietotņu josla, nospiediet .

2

Piesitiet >

Instalētās mazās lietotnes.

3

Atlasiet sīklietotni, ko vēlaties atjaunot.

Sīklietotnes lejupielādēšana

1

Lai kļūtu redzama sīklietotņu josla, nospiediet .

2

Piesitiet > .

3

Atrodiet sīklietotni, ko vēlaties lejupielādē, un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu

instalāciju.

Lietotnes izvēlne

Varat atvērt izvēlni jebkurā laikā, kad izmantojat lietotni. Izvēlne izskatīsies dažādi,

atkarībā no tā, kuru lietotni izmantojat.

Izvēlnes atvēršana programmā

Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.

17

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Programmu ekrāna pārkārtošana

Programmu ekrānā pārvietojiet programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Lietotņu kārtošana lietotņu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet nolaižamajam sarakstam ekrāna augšējā kreisajā stūrī un atlasiet iespēju.

Lietotnes pārvietošana lietotņu ekrānā

1

Atveriet lietotņu ekrānu.

2

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un ierīce novibrē, pēc tam

velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

Lietotnes varat pārvietot tikai tad, ja ir atlasīta iespēja

Pielāgota secība.

Lietotnes atinstalēšana lietotņu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Atinstalēt. Visas atinstalējamās lietotnes ir norādītas ar

.

3

Piesitiet lietotnei, ko vēlaties atinstalēt, un piesitiet

Atinstalēt.