Sony Xperia M - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vārteja uz ierīces galvenajām funkcijām. Ekrānu Sākuma ekrāns varat

pielāgot ar logrīkiem, īsceļiem, mapēm, motīviem, fona attēliem un citiem objektiem.
Ekrāns Sākuma ekrāns tiek izvērsts ārpus parastā ekrāna displeja platuma, līdz ar to ir

jāšvīkā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu saturu visās sākuma ekrāna rūtīs.

tiek rādīts, kurā ekrāna Sākuma ekrāns daļā jūs atrodaties. Varat rūti

iestatīt kā galveno sākuma ekrāna rūti, kā arī pievienot un dzēst rūtis.

Jebkurā brīdī var ātri piekļūt ekrāna apakšdaļas joslā esošajiem objektiem.

13

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Rūts iestatīšana par sākuma ekrāna galveno rūti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet, līdz ierīce

novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties iestatīt kā sākuma ekrāna

galveno rūti, un pēc tam piesitiet .

Rūts pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties Sākuma ekrāns tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce vibrē.

2

Lai pārlūkotu rūtis, švīkājiet pa kreisi vai pa labi, pēc tam piesitiet .

Rūts dzēšana no sākuma ekrāna

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet, līdz ierīce

novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam

piesitiet .

Logrīki

Logrīki ir nelielas lietotnes, ko var lietot tieši ekrānā Sākuma ekrāns. Piemēram,

“WALKMAN” logrīks ļauj sākt tiešu mūzikas atskaņošanu.
Dažiem logrīkiem var mainīt izmēru, tos palielinot, lai redzētu vairāk satura, vai samazinot,

lai ietaupītu vietu ekrānā Sākuma ekrāns.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānam

1

Piesitiet Sākuma ekrāns tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce novibrē, pēc

tam piesitiet

Logrīki.

2

Atrodiet un piesitiet logrīkam, ko vēlaties pievienot.

Logrīka izmēru mainīšana

1

Pieskarieties logrīkam un turiet to, kamēr tas palielinās un ierīce novibrē, pēc tam

atlaidiet logrīku. Ja logrīka izmērus var mainīt, piemēram, logrīkam Kalendārs, tiek

parādīts izcelts rāmis un izmēru mainīšanas punkti.

2

Lai samazinātu vai palielinātu logrīku, velciet punktus uz iekšu vai uz āru.

3

Lai apstiprinātu logrīka jauno izmēru, piesitiet jebkur ekrānā Sākuma ekrāns.

14

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna pārkārtošana

Pielāgojiet sākuma ekrāna izskatu un mainiet funkcijas, kurām var piekļūt no šī ekrāna.

Mainiet ekrāna fonu, pārvietojiet objektus, izveidojiet mapes un pievienojiet īsceļus un

logrīkus.

Pielāgošanas iespējas

Sākuma ekrānā pieskaroties tukšam apgabalam un turot to, tiks parādītas šādas

pielāgošanas iespējas:

Pievienot sākuma ekrānam logrīkus.

Pievienot lietotnes un īsceļus.

Iestatīt sākuma ekrānam fonu.

Iestatīt fona motīvu.

Pielāgošanas iespēju skatīšana no sākuma ekrāna

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet to, līdz ierīce

novibrē un ekrānā tiek parādītas pielāgošanas iespējas.

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Lietotnes > Īsceļi.

3

Izvēlieties īsceļu.

Lietotnes īsceļu varat pievienot tieši no lietotņu ekrāna, pieskaroties lietotnei un turot to.

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un ierīce novibrē, un pēc tam

velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

Objekta dzēšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un ierīce novibrē, un pēc tam

velciet objektu uz .

Mapes izveidošana sākuma ekrānā

1

Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu vai īsceļu, līdz tas palielinās un ierīce novibrē,

pēc tam velciet un nometiet to uz citas lietotnes ikonas vai īsceļa.

2

Ievadiet mapes nosaukumu un piesitiet

Gatavs.

Objektu pievienošana mapei sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un ierīce novibrē, un pēc

tam velciet šo objektu uz mapi.

Mapes pārdēvēšana uz sākuma ekrāna

1

Piesitiet mapei, lai to atvērtu.

2

Piesitiet mapes virsraksta joslai, lai parādītu lauku

Mapes nosaukums.

3

Ierakstiet mapes jauno nosaukumu un piesitiet

Gatavs.

Sākuma ekrāna fona maiņa

Pielāgojiet ekrānu Sākuma ekrāns savam stilam, izmantojot fonus un dažādus motīvus.

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Foni un atlasiet kādu no iespējām.

15

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna motīva iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties tukšam apgabalam un turiet, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Motīvi un atlasiet kādu motīvu.

Mainot motīvu, tiek mainīts arī dažu lietotņu fons.