Sony Xperia M - Skārienekrāna lietošana

background image

Skārienekrāna lietošana

Kad iegādājaties ierīci, ekrānam jau ir piestiprināta plastikāta aizsargloksne. Pirms

skārienekrāna lietošanas šī aizsargloksne ir jānoņem. Pretējā gadījumā skārienekrāns,

iespējams, darbosies nepareizi.
Ja ieslēgtai ierīcei ir iestatīts dīkstāves režīms, kas tiek aktivizēts pēc noteikta laika,

ekrāns kļūst tumšs, lai tādējādi taupītu akumulatora enerģiju, un tad tas tiek automātiski

bloķēts. Ekrāna bloķēšana novērš nevēlamas darbības skārienekrānā, kad tālrunis netiek

izmantots. Varat arī iestatīt personisko bloķēšanu, lai aizsargātu savu abonementu un

būtu vienīgais, kas var piekļūt jūsu ierīces saturam.

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Nepieskarieties ekrānam, ja tas ir saplaisājis vai saplīsis.

Nemēģiniet labot bojātu ekrānu paša spēkiem. Stikla ekrāni nav izturīgi pret nomešanu un

mehāniskiem triecieniem. Sony garantijas remonts neattiecas uz gadījumiem, kad nav ievērota

pienācīga rūpība.

Lai atvērtu vai iezīmētu objektu

Piesitiet objektam.

Atzīmēšanas iespējas

Atzīmēta izvēles rūtiņa

Neatzīmēta izvēles rūtiņa

Ieslēgts

Izslēgts

Iespēju atzīmēšana un atzīmju noņemšana

Piesitiet attiecīgajai izvēles rūtiņai vai slēdzim, kas atrodas blakus iespējas

nosaukumam.

Tuvināšana

Pieejamās tālummaiņas opcijas ir atkarīgas no izmantotās programmas.

8

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālummaiņa

Vienlaikus novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un tuviniet (lai tālinātu) vai izpletiet

tos (lai tuvinātu).

Tālummaiņai izmantojot divus pirkstus, tā ir iespējama tikai tad, ja abi pirksti atrodas

apgabalā, kurā var veikt tālummaiņu. Piemēram, ja vēlaties veikt tālummaiņu fotoattēlā,

pārliecinieties, ka abi pirksti atrodas fotoattēla rāmja apgabalā.

Ritināšana

Ritināšu var veikt, velkot pirkstu pa ekrānu uz augšu un leju. Dažās WEB lapās ritināt ir

iespējams ar pa labi un pa kreisi.

Vilkšana vai švīkāšana ekrānā neko neaktivizēs.

Ritināšana

Velciet vai švīkājiet ar pirkstu pa ekrānu virzienā, kurā vēlaties ritināt.

Lai ritinātu ātrāk, švīkājiet pirkstu pa ekrānu virzienā, kurā vēlaties ritināt.

9

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Švīkāšana

Lai ritinātu ātrāk, švīkājiet pirkstu ekrāna virzienā, kurā vēlaties ritināt. Varat gaidīt,

kamēr ritināšana tiks apturēta, vai arī piesist ekrānam, lai to nekavējoties apturētu.

Sensori

Ierīcei ir gaismas un attāluma sensori. Gaismas sensors nosaka apkārtējās gaismas

līmeni un atbilstoši pielāgo ekrāna spilgtumu. Attāluma sensors balss zvanu laikā izslēdz

skārienekrānu, kad jūsu auss atrodas pārāk tuvu ekrānam. Tādējādi sarunas laikā tiek

novērsta nejauša citu ierīces funkciju aktivizēšana.