Sony Xperia M - Kalendārs

background image

Kalendārs un modinātājs

Kalendārs

Par kalendāru

Ierīcē ir kalendārs, kas paredzēts laika plānošanas pārvaldībai. Ja jums ir Google™

konts, ierīces kalendāru varat sinhronizēt arī ar savu Web kalendāru.

Kalendāra skata iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Kalendārs.

2

Piesitiet

Mēnesis, Nedēļa vai Diena, lai atlasītu attiecīgo iespēju.

Vairāku kalendāru skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Kalendārs.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Mani kalendāri.

3

Izvēlieties apskatāmos kalendārus.

Kalendāra notikuma izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet

Kalendārs.

2

Piesitiet un pēc tam

Jauns pasākums.

3

Ievadiet notikuma nosaukumu, laiku, atrašanās vietu un aprakstu.

4

Izvēlieties notikuma atgādinājumu. Lai notikumam pievienotu jaunu atgādinājumu,

piesitiet .

5

Piesitiet

Gatavs.

Kad tuvojas tikšanās laiks, ierīcē tiek atskaņots īss skaņas signāls, lai par to atgādinātu.

Turklāt statusa joslā tiek parādīta ikona .

Kalendāra notikuma skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet

Kalendārs.

2

Piesitiet apskatāmajam notikumam.

Kalendāra iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet

Kalendārs.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet iestatījumam, kuru vēlaties mainīt, un pēc tam rediģējiet to, kā ir

nepieciešams.