Sony Xperia M - Modinātājs

background image

Modinātājs

Par modinātāju

Izmantojiet savu ierīci kā modinātāju un izvēlieties jebkuru skaņu, lai to iestatītu kā

modinātāja signālu. Ja ierīce ir izslēgta, modinātājs nedarbojas. Taču tas darbojas, ja

ierīcē ir iestatīts klusais režīms.

Modinātāja atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

104

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Jauna modinātāja iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet

Piev. modinātāju.

4

Piesitiet

Laiks un regulējiet laiku, ritinot uz augšu vai uz leju.

5

Piesitiet

Gatavs.

6

Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.

7

Piesitiet

Gatavs.

Iestatīta modinātāja rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

4

Piesitiet

Laiks un regulējiet laiku, ritinot uz augšu vai uz leju.

5

Piesitiet

Gatavs.

6

Ja nepieciešams, rediģējiet modinātāja iestatījumus.

7

Piesitiet

Gatavs.

Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika

iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu.

Modinātāja deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet blakus modinātājam, ko vēlaties deaktivizēt.

Iestatīta modinātāja aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet blakus modinātājam, ko vēlaties aktivizēt.

Modinātāja dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Pieskarieties dzēšamajam modinātājam un turiet to.

4

Piesitiet

Dzēst modinātāju un pēc tam Jā.

Modinātāja zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

4

Piesitiet

Modinātāja papildu iestat. un noņemiet atzīmi izvēles rūtiņā Stila

iestatījumi.

5

Piesitiet

Modinātāja skaņa un atlasiet kādu no iespējām.

6

Piesitiet

Gatavs un pēc tam Gatavs.

Periodiska modinātāja iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

4

Piesitiet

Atkārtot.

5

Atzīmējiet vajadzīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet

Labi.

6

Piesitiet

Gatavs.

105

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Modinātāja nosaukuma iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

4

Piesitiet

Modinātāja papildu iestat., pēc tam piesitiet laukā Modinātāja teksts un

ievadiet modinātāja nosaukumu.

5

Piesitiet

Gatavs.

Vibrēšanas funkcijas aktivizēšana modinātājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst..

3

Piesitiet modinātāja ierakstam, kuru vēlaties rediģēt.

4

Atrodiet un piesitiet

Modinātāja papildu iestat., pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrozvans.

5

Piesitiet

Gatavs.

Modinātāju iestatīšana, lai tie zvanītu, kad ierīce ir klusajā režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Modinātājs un pulkst., pēc tam piesitiet, lai atlasītu

modinātāju.

3

Piesitiet

Modinātāja papildu iestat., pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Modin.

klusajā režīmā.

4

Piesitiet

Gatavs.

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā

Piesitiet

Atlikt - %s min..

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā

Bīdiet pa labi.

106

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.