Sony Xperia M - Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem

background image

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem

Ieslēdziet koordinātu pievienošanu, lai, uzņemot fotoattēlus, tiem pievienotu aptuvenu

ģeogrāfisko atrašanās vietu (koordinātas). Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek noteikta,

izmantojot bezvadu tīklus (mobilos vai Wi-Fi® tīklus) vai tehnoloģiju GPS.
Kad kameras ekrānā tiek parādīts simbols , koordinātu pievienošana ir ieslēgta, taču

ģeogrāfiskā atrašanās vieta nav atrasta. Kad tiek parādīts simbols , koordinātu

pievienošana ir ieslēgta un ir pieejama ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpēc fotoattēliem var

pievienot koordinātas. Ja netiek rādīts neviens no šiem simboliem, koordinātu

pievienošana ir izslēgta.

Koordinātu pievienošanas ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Koordinātu pievienošana > Ieslēgt.

3

Piesitiet

Labi, lai piekristu un iespējotu GPS un/vai bezvadu tīklus.

4

Sadaļā

Atrašanās vietu pakalpojumi atzīmējiet iespējas, ko vēlaties atlasīt.

5

Pēc iestatījumu apstiprināšanas nospiediet , lai atgrieztos kameras ekrānā.

6

Ja kameras ekrānā tiek parādīts , jūsu atrašanās vieta ir pieejama un fotoattēlam

varat pievienot ģeogrāfisko atzīmi. Pretējā gadījumā pārbaudiet GPS un/vai

bezvadu tīkla savienojumu.