Sony Xperia M - Fotokameras iestatījumu izmantošana

background image

Fotokameras iestatījumu izmantošana

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai parādītu visus iestatījumus, piesitiet .

3

Atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties pielāgot, pēc tam rediģējiet to pēc

nepieciešamības.

Fotokameras iestatījumu paneļa pielāgošana

1

Kad kamera ir atvērta, piesitiet , lai kļūtu redzami visi iestatījumi.

2

Pieskarieties pārvietojamajam iestatījumam, turiet to un velciet un vēlamo pozīciju.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.

Pārskats par kameras iestatījumiem

Parasts

Priekšējā kamera

Lai uzņemtu pašportretus, izvēlieties priekšējo kameru.

Attēla efekts

Lietojiet fotoattēliem efektus.

Sižeta atlase

Izmantojiet iepriekš ieprogrammēta sižeta veidu, lai ātri iestatītu kameru darbībai parastās situācijās.

Sweep Panorama

63

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu platleņķa panorāmas fotoattēlus. Vienkārši nospiediet kameras

taustiņu un pārvietojiet kameru vienmērīgi no vienas puses uz otru.

Izšķirtspēja

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no pieejamiem attēlu lielumiem un

proporcijām. Fotoattēlam ar augstāku izšķirtspēju ir nepieciešams vairāk atmiņas.

5 MP 4:3

5 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos,

kas nav platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

3 MP 16:9

3 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 16:9. Augstas izšķirtspējas platekrāna formāts. Izšķirtspēja ir

augstāka nekā pilnas augstas izšķirtspējas gadījumā. Piemērota fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt

platekrāna displejos.

2 MP 4:3

2 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 4:3. Piemērota fotoattēliem, ko vēlaties skatīt displejos, kas

nav platekrāna.

2 MP 16:9

2 megapikseļu attēla lielums ar proporciju 16:9. Piemērota fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

Zibspuldze

Izmantojiet zibspuldzi, lai fotografētu vājā apgaismojumā vai pretgaismā.

Automātiski

Kamera automātiski nosaka, vai konkrētajā apgaismojumā ir jāizmanto zibspuldze.

Lietot zibspuldzi

Izmantojiet šo iestatījumu, ja fons ir spilgtāks par objektu. Tas novērš nevēlamu tumšu ēnu veidošanos.

Izslēgt

Tiek izslēgta zibspuldze. Dažreiz, neizmantojot zibspuldzi, pat vājā apgaismojumā var uzņemt augstākas

kvalitātes fotoattēlu. Lai uzņemtu labu fotoattēlu, neizmantojot zibspuldzi, nedrīkst izkustināt roku. Lai

attēli nebūtu izplūduši, izmantojiet taimeri.

Sarkano acu efekta mazin.

Nodrošina sarkano acu efekta samazināšanu fotoattēla uzņemšanas laikā.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat uzņemt fotoattēlu, neturot ierīci rokās. Izmantojiet šo funkciju, lai

uzņemtu pašportretus vai grupu fotoattēlus, kur visi var būt redzami fotoattēlā. Varat arī

izmantot taimeri, lai fotografēšanas laikā izvairītos no kameras drebēšanas.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Izslēgt

Fotoattēls tiek uzņemts, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Smile Shutter™

Pirms fotoattēla uzņemšanas izmantojiet funkciju Smile Shutter, lai noteiktu, uz kāda

veida smaidu kamera reaģē.

Ātrā palaišana

Izmantojiet Ātrās palaišanas iestatījumus, lai kameru palaistu no bloķēšanas ekrāna. Ja

ierīce ir kameras miega režīmā, nospiediet kameras taustiņu.

Palaist un uzņemt

64

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nospiežot un turot nospiestu kameras taustiņu, pirmais fotoattēls tiek uzņemts uzreiz pēc kameras

aktivizēšanas no miega režīma.

Tikai palaist (fotokamera)

Nospiežot un turot kameras taustiņu, fotokamera tiek aktivizēta no miega režīma.

Palaist un ierakstīt video

Nospiežot un turot kameras taustiņu, videokamera tiek aktivizēta no miega režīma, un uzreiz pēc tam

tiek uzņemts pirmais video.

Tikai palaist (videokamera)

Nospiežot un turot kameras taustiņu, videokamera tiek aktivizēta no miega režīma.

Izslēgt

Fokusa režīms

Izmantojot fokusēšanas funkciju, tiek noteikts, kurā fotoattēla daļā ir jābūt asumam. Ja ir

ieslēgts nepārtrauktais automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai

asums vienmēr būtu dzeltenajā fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz atlasīto objektu. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to, līdz dzeltenais fokusēšanas rāmis kļūst zils, kas norāda, ka

fokuss ir iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem.

Kamera automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī atlasīt seju, kurai tiks iestatīts fokuss, ekrānā

piesitot tai. Piesitot kameras ekrānam, zils rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju

atpazīšanu nevar izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskāriena fokuss

Kameras ekrānā pieskarieties noteiktam apgabalam, lai iestatītu fokusēšanas apgabalu. Nepārtrauktais

automātiskais fokuss ir izslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet to, līdz dzeltenais fokusēšanas

rāmis kļūst zils, kas norāda, ka fokuss ir iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

Ekspozīcijas vērtība

Nosakiet gaismas daudzumu uzņemamajā fotoattēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks gaismas daudzums.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

HDR

Izmantojiet iestatījumu HDR (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons), lai

uzņemtu fotoattēlus spilgtas pretgaismas vai augsta kontrasta apstākļos. HDR režīmā

tiek kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli, kuros ir redzami

gan tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Automātiski

Automātiski pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spoža gaisma

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs

Pielāgo krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

65

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Apmācies

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

ISO

Tumšu vietu vai kustīgu objektu radīto attēla izplūšanu var samazināt, palielinot

ISO jutību.

Automātiski

Automātiski iestata ISO jutību.

100

Iestata ISO jutību uz 100.

200

Iestata ISO jutību uz 200.

400

Iestata ISO jutību uz 400.

800

Iestata ISO jutību uz 800.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Pielāgo ekspozīciju attēla centram.

Vidēji

Aprēķina ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas iespaido visu attēlu.

Punkts

Pielāgo ekspozīciju ļoti mazā uzņemamā attēla apgabalā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Parasts.

Attēla stabilizators

Uzņemot fotoattēlu, ierīci var būt grūti noturēt nekustīgi. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Koordinātu pievienošana

Pievienojiet fotoattēliem etiķetes ar informāciju par to uzņemšanas vietu.

Ieslēgt

Kad koordinātu pievienošanas funkcija ir ieslēgta, fotoattēliem uzņemšanas laikā tiek pievienota

informācija par aptuvenu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Lai izmantotu koordinātu pievienošanas funkciju,

izvēlnē

Iestatījumi ir jāiespējo atrašanās vietas funkcijas. Lai fotoattēlam pievienotu ģeogrāfiskās atzīmes,

pirms fotoattēla uzņemšanas ir jānosaka atrašanās vieta. Jūsu atrašanās vieta ir noteikta, kad kameras

ekrānā tiek parādīts simbols . Kad ierīce meklē jūsu pozīciju, ir redzams simbols .

Izslēgt

Ja koordinātu pievienošanas funkcija ir izslēgta, nevarat skatīt fotoattēla uzņemšanas vietu.

Automātiskā augšupielāde

Fotoattēliem veiktos atjauninājumus varat automātiski augšupielādēt iepriekš izvēlētā

sociālā tīkla pakalpojumā (SNS).

66

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Uzņemšana ar pieskārienu

Norādiet noteiktu fokusa apgabalu, ar pirkstu pieskaroties kameras ekrānam. Fotoattēls

tiek uzņemts, līdzko atlaižat pirkstu. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja fokusa režīms

ir iestatīts uz pieskāriena fokusu.

Ieslēgt

Izslēgt

Aizslēga skaņa

Ieslēdziet vai izslēdziet aizslēga skaņu video ierakstīšanas laikā.

Datu krātuve

Varat izvēlēties, vai datus glabāt izņemamā SD kartē vai ierīces iekšējā atmiņā.

Iekšējā atmiņa

Fotoattēli vai video tiek saglabāti ierīces atmiņā.

SD karte

Fotoattēli vai video tiek saglabāti SD kartē.