Sony Xperia M - Fotokameras lietošana

background image

Fotokameras lietošana

Ir trīs veidi, kā ar fotokameru var fotografēt. Varat nospiest kameras taustiņu, piesist

kameras pogai ekrānā vai pieskarties kādai vietai ekrānā.

Fotografēšana, izmantojot kameras taustiņu

1

Aktivizējiet kameru.

2

Nospiediet kameras taustiņu līdz galam.

Fotografēšana, piesitot ekrānā redzamajai kameras pogai

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

3

Piesitiet ekrānā redzamajai kameras pogai . Fotoattēls tiek uzņemts, līdzko

atlaižat pirkstu.

61

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pašportreta uzņemšana, izmantojot priekšējo kameru

1

Aktivizējiet kameru.

2

Piesitiet ikonai ekrāna augšējā kreisajā daļā un pēc tam atrodiet un atlasiet

Priekšējā kamera.

3

Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek uzņemts, līdzko

atlaižat pirkstu.

Tālummaiņas funkcijas izmantošana

Ja kamera ir ieslēgta, nospiediet skaļuma taustiņu virzienā uz augšu vai leju.

Ja kamera ir ieslēgta, novietojiet pirkstus uz kameras ekrāna un savelciet pirkstus kopā

vai izpletiet tos.

Fotokameras zibspuldzes izmantošana

1

Kad kamera ir atvērta, piesitiet .

2

Piesitiet

Zibspuldze un izvēlieties vajadzīgo zibspuldzes iestatījumu.

3

Uzņemiet fotoattēlu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Aktivizējiet kameru un pēc tam ekrāna augšējā labajā stūrī piesitiet kādam no

sīktēliem, lai atvērtu fotoattēlu vai videoklipu.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu fotoattēlus un videoklipus. Videoklipi tiek

norādīti ar .

Fotoattēla dzēšana

1

Atveriet fotoattēlu, ko vēlaties dzēst.

2

Piesitiet brīvam ekrāna apgabalam, lai tiktu parādīts .

3

Piesitiet .

4

Piesitiet

Dzēst, lai apstiprinātu.