Sony Xperia M - Tehnoloģijas Smile Shutter™‎ izmantošana smaidošu seju uzņemšanai

background image

Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju

uzņemšanai

Izmantojiet tehnoloģiju Smile Shutter™, lai uzņemtu seju tieši tajā brīdī, kad tā smaida.

Kamera nosaka līdz piecām sejām un izvēlas vienu seju smaida noteikšanai un

automātiskajam fokusam. Kad sejā, ko esat izvēlējies, parādās smaids, kamera

automātiski uzņem fotoattēlu.

62

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Funkcijas Smile Shutter™ ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai parādītu visus iestatījumus, piesitiet .

3

Piesitiet

Smaida aizslēgs un atlasiet smaida līmeni.

Fotografēšana, izmantojot funkciju Smile Shutter™

1

Kad ir aktivizēta kamera un ieslēgta funkcija Smile Shutter, pavērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Kamera atlasīs fokusējamo seju.

2

Izvēlētā seja tiek ierāmēta krāsainā rāmī, un tiek automātiski uzņemta fotogrāfija.

3

Ja smaids netiek noteikts, nospiediet kameras taustiņu, lai fotogrāfētu manuāli.