Sony Xperia M - Videokameras lietošana

background image

Videokameras lietošana

Videoklipa ierakstīšana, izmantojot kameras taustiņu

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

3

Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet kameras taustiņu.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, uzņemiet videoklipus ainavas orientācijā.

Lai ierakstītu videoklipu, piesitot ekrānam

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

3

Piesitiet , lai sāktu ierakstīšanu.

4

Piesitiet , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, uzņemiet videoklipus ainavas orientācijā.

Ierakstīto videoklipu atskaņošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pieskarieties sīktēliem ekrāna augšējā labajā stūrī.

3

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu visus fotoattēlu vai videoklipu failus.

Videoklipi tiek norādīti ar .

4

Lai videoklipu atskaņotu, piesitiet .

5

Lai pārtrauktu videoklipa atskaņošanu, piesitiet vai .

Ierakstīta videoklipa dzēšana

1

Pārlūkojiet līdz dzēšamajam videoklipam.

2

Piesitiet brīvam ekrāna apgabalam, lai tiktu parādīts .

3

Piesitiet .

4

Piesitiet

Dzēst, lai apstiprinātu.

67

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videokameras iestatījumu lietošana

Videokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Ekrānā piesitiet vienai no iestatījumu ikonām.

3

Lai tiktu parādīti visi iestatījumi, piesitiet .

4

Atlasiet pielāgojamo iestatījumu un pēc tam veiciet izmaiņas.

Videokameras iestatījumu paneļa pielāgošana

1

Kad video kamera ir atvērta, piesitiet , lai kļūtu redzami visi iestatījumi.

2

Pieskarieties un turiet to iestatījumu, ko vēlaties pārvietot, pēc tam velciet to

vēlamajā pozīcijā.

Ja iestatījums tiek izvilkts ārpus iestatījumu paneļa, izmaiņas tiek atceltas.

Videokameras iestatījumu pārskats

Videokamera

Lai ierakstītu videoklipus, izvēlieties videokameru.

Priekšējā videokamera

Lai ierakstītu pašportreta videoklipus, izvēlieties priekšējo kameru.

Sižeti

Funkcija Sižeti palīdz ātri iestatīt kameru iepriekš ieprogrammētu sižetu lietošanai

vispārīgās situācijās. Kamera nosaka vairākus izvēlētajam sižetam piemērotus

iestatījumus, lai tiktu nodrošināta vislabākā iespējamā videoklipa kvalitāte.

Izslēgt

Funkcija Sižeti ir izslēgta, un videoklipus varat uzņemt manuāli.

Attēli ar nefokusētu fonu

Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar maigu fona krāsu.

Ainava

Izmantojiet videoklipos, uzņemot ainavas. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem.

Nakts

Ieslēdzot šo iestatījumu, tiek palielināta gaismas sensora jutība. Izmantojiet vidē ar vāju apgaismojumu.

Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai izmantojiet atbalstu.

Lai uzlabotu videoklipa kvalitāti, izslēdziet nakts režīmu, kad ir pietiekams apgaismojums.

Pludmale un sniegs

Izmantojiet vidē ar spilgtu apgaismojumu, lai videoklipi nebūtu pārāk tumši.

Sports

Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar objektiem, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks mazina kustīgā

objekta izplūšanu attēlā.

Ballīte

Izmantojiet, lai videoklipu uzņemtu telpā ar vāju apgaismojumu. Šis sižets uztver telpu fona gaismu vai

sveču gaismu. Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai

izmantojiet atbalstu.

Video izšķirtspēja

Pielāgojiet video izšķirtspēju dažādiem formātiem.

1280×720(16:9)

HD (High Definition — augstas izšķirtspējas) formāts ar proporciju 16:9. 1280×720 pikseļi.

640×480(4:3)

VGA formāts ar proporciju 4:3. 640x480 pikseļi.

320×240(4:3)

QVGA formāts ar proporciju 4:3. 320x240 pikseļi.

176×144(11:9)

68

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierakstiet videoklipus, kas ir piemēroti sūtīšanai multiziņā. Šī videoformāta ieraksta laiks ir ierobežots tā,

lai ieraksta lielums atbilstu multiziņai.

Fotokameras apgaismojums

Izmantojiet apgaismojumu, lai ierakstītu video vājā apgaismojumā vai pretgaismā.

Ieslēgt

Izslēgt

Dažkārt videoklipa kvalitāte var būt labāka bez apgaismojuma, pat ja apgaismojums ir vājš.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat ierakstīt video, neturot ierīci rokās. Izmantojiet to, lai ierakstītu

tādus grupas video, kuros var redzēt visas klātesošās personas. Taimeri varat arī

izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās video ierakstīšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas

sākumam.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz videoklipa ierakstīšanas

sākumam.

Izslēgt

Videoklipa ierakstīšana tiek sākta, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Ātrā palaišana

Izmantojiet Ātrās palaišanas iestatījumus, lai kameru palaistu no bloķēšanas ekrāna. Ja

ierīce ir kameras miega režīmā, nospiediet kameras taustiņu.

Palaist un uzņemt

Nospiežot un turot nospiestu kameras taustiņu, pirmais fotoattēls tiek uzņemts uzreiz pēc kameras

aktivizēšanas no miega režīma.

Tikai palaist (fotokamera)

Nospiežot un turot kameras taustiņu, fotokamera tiek aktivizēta no miega režīma.

Palaist un ierakstīt video

Nospiežot un turot kameras taustiņu, videokamera tiek aktivizēta no miega režīma, un uzreiz pēc tam

tiek uzņemts pirmais video.

Tikai palaist (videokamera)

Nospiežot un turot kameras taustiņu, videokamera tiek aktivizēta no miega režīma.

Izslēgt

Fokusa režīms

Fokusa iestatījums nosaka, kurai video daļai jābūt asumā. Kad ir ieslēgts nepārtrauktais

automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai asums vienmēr būtu baltajā

fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz priekšmetu, ko esat izvēlējies. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir

ieslēgts.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem.

Kamera automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī izvēlēties, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā

piesitot tai. Kad piesitat kameras ekrānam, zaļš rāmis norāda, kura seja ir izvēlēta un fokusēta. Seju

atpazīšanu nevar izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

69

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekspozīcijas vērtība

Šis iestatījums palīdz noteikt gaismas daudzumu uzņemtajā attēlā. Jo lielāka vērtība, jo lielāks gaismas

daudzums.

Baltā balanss

Baltā balansa iestatījums pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Automātiski

Automātiski pielāgojiet krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spoža gaisma

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs

Pielāgojiet krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies

Pielāgojiet krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski regulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Pielāgojiet ekspozīciju attēla centram.

Vidēji

Aprēķiniet ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas iespaido visu attēlu.

Punkts

Pielāgojiet ekspozīciju ļoti mazā uzņemamā attēla apgabalā.

Attēla stabilizators

Ierakstot videoklipu, ierīci var būt grūti noturēt nekustīgi. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Koordinātu pievienošana

Pievienojiet videoklipiem etiķetes ar informāciju par to uzņemšanas vietu.

Ieslēgt

Kad koordinātu pievienošanas funkcija ir ieslēgta, videoklipiem uzņemšanas laikā tiek pievienota

informācija par aptuvenu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Lai varētu pievienot koordinātas, izvēlnē

Iestatījumi

ir jāieslēdz atrašanās vietas funkcijas. Lai videoklipam pievienotu ģeogrāfiskās atzīmes, pirms videoklipa

uzņemšanas ir jānosaka atrašanās vieta. Jūsu atrašanās vieta ir noteikta, kad kameras ekrānā tiek

parādīts simbols . Kad ierīce meklē jūsu pozīciju, ir redzams simbols .

Izslēgt

Ja koordinātu pievienošanas funkcija ir izslēgta, nevarat skatīt videoklipa uzņemšanas vietu.

Mikrofons

Izvēlieties, vai, ierakstot videoklipus, jāieraksta apkārtējā skaņa.

Uzņemšana ar pieskārienu

Norādiet noteiktu fokusa apgabalu, ar pirkstu pieskaroties kameras ekrānam. Fotoattēls

tiek uzņemts, līdzko atlaižat pirkstu. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja fokusa režīms

ir iestatīts uz pieskāriena fokusu.

Ieslēgt

70

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Izslēgt

Aizslēga skaņa

Ieslēdziet vai izslēdziet aizslēga skaņu video ierakstīšanas laikā.

Datu krātuve

Varat izvēlēties, vai datus glabāt izņemamā SD kartē vai ierīces iekšējā atmiņā.

Iekšējā atmiņa

Fotoattēli vai video tiek saglabāti ierīces atmiņā.

SD karte

Fotoattēli vai video tiek saglabāti SD kartē.

71

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.