Sony Xperia M - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Nosakiet savu pašreizējo atrašanās vietu, skatiet reālo satiksmes situāciju un saņemiet

detalizētas norādes nokļūšanai galamērķī. Pirms ceļojuma kartes var lejupielādēt un

saglabāt atmiņas kartē, lai viesabonēšanas laikā nerastos augstas izmaksas.

102

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Google Maps™ izmantošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Kartes.

Ja vēlaties izmantot pakalpojumu Google Maps™, ir jāiespējo kāda no atrašanās vietas

metodēm, kas ir pieejamas izvēlnē

Iestatījumi > Atrašanās vietu pakalpojumi.

Plašāka informācija par Google Maps™

Kad izmantojat Google Maps™, piesitiet un pēc tam piesitiet

Palīdzība.

Draugu atrašanās vietu skatīšana, izmantojot Google Latitude™

Pievienojieties Google Latitude™, lai kartēs skatītu draugu atrašanās vietas un dalītos ar

viņiem ar informāciju par savu atrašanās vietu un citu informāciju.