Sony Xperia M - Google Maps™‎ izmantošana norādījumu saņemšanai

background image

Google Maps™ izmantošana norādījumu saņemšanai

Lietotne Google Maps™ nodrošina maršruta norādes, ko var izmantot, ejot ar kājām,

braucot ar sabiedrisko transportu vai automašīnu. Sākuma ekrānam var pievienot īsceļu

uz galamērķi, lai neatkarīgi no atrašanās vietas ātri saņemtu norādes uz galamērķi.
Laikā, kad skatāt karti, varat izveidot savienojumu ar internetu, un dati tiek pārsūtīti uz

ierīci. Pirms dodaties ceļojumā, ieteicams lejupielādēt un saglabāt kartes savā ierīcē.

Tādā veidā varat izvairīties no dārgajām pārraides viesabonēšanas izmaksām.

Uzņēmums Sony negarantē nekādu maršruta norāžu pakalpojumu precizitāti.

Navigācijas lietotnes izmantošana

Lai saņemtu detalizētas norādes, kā nokļūt dažādās vietās, izmantojiet ierīcē esošo

navigācijas lietotni. Norādes tiek gan izrunātas, gan parādītas ekrānā.

Navigācijas lietotne var nebūt pieejama visos reģionos.

Navigācijas startēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Navigācija.

103

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.