Sony Xperia M - GPS izmantošana

background image

GPS izmantošana

Šai ierīcei ir globālās pozicionēšanas sistēmas (Global Positioning System — GPS)

uztvērējs, kas izmanto satelītsignālus, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietu.

Kad izmantojat funkcijas, kas pieprasa GPS uztvērējam noteikt jūsu atrašanās vietu,

pārliecinieties, ka debesis ir atklātas.

GPS iespējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Atrašanās vietu pakalpojumi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

GPS satelīti.

Labāko rezultātu sasniegšanai

Pirmoreiz lietojot tehnoloģiju GPS, jūsu atrašanās vietas noteikšana var ilgt no 5

līdz 10 minūtēm. Lai atvieglotu meklēšanu, pārliecinieties, vai skaidri saskatāmas debesis.

Stāviet uz vietas un nepārklājiet GPS antenu (izceltais apgabals attēlā). GPS signāli spēj

izkļūt cauri mākoņiem un plastmasai, bet nespēj izkļūt cauri lielākajai daļai masīvu

priekšmetu, piemēram, ēkām un kalniem. Ja atrašanās vieta netiek noteikta dažu minūšu

laikā, pārvietojieties citur.