Sony Xperia M - Par atrašanās vietas pakalpojumiem

background image

Par atrašanās vietas pakalpojumiem

Izmantojot ierīci, nosakiet savu atrašanās vietu. Ir pieejamas divas metodes: GPS un

bezvadu tīkls. Iespējojiet bezvadu tīklu iespēju tikai tad, ja vēlaties noteikt aptuveno

atrašanās vietu un vēlaties to izdarīt ātri. Ja atrašanās vietu vēlaties noteikt precīzāk un ir

skaidri saskatāmas debesis, iespējojiet GPS iespēju. Gadījumos, ja bezvadu tīkla

savienojums ir vājš, lai noteikti atrastu savu atrašanās vietu, iespējojiet abas iespējas.