Sony Xperia M - Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes

background image

Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes

Atkarībā no jūsu vecās ierīces iespējām, kontaktu pārvietošanai jaunajā ierīcē varat
izmantot atmiņas karti vai Bluetooth

®

tehnoloģiju. Kontaktu pārvietošanai no vienas

ierīces uz otru nav ieteicams izmantot SIM karti. SIM kartē var nepietikt vietas visu

kontaktu saglabāšanai, un dažās SIM kartēs katram kontaktam var saglabāt tikai vienu

tālruņa numuru.
Informāciju par kontaktu kopēšanu atmiņas kartē, kontaktu saglabāšanu SIM kartē vai
kontaktu pārsūtīšanas uzsākšanu, izmantojot Bluetooth

®

tehnoloģiju, skatiet savas vecās

ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Kontaktu importēšana no atmiņas kartes

38

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Importēt kontaktus > SD karte.

3

Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, atmiņas kartē importētos kontaktus varat

pievienot šajā kontā. Importētos kontaktus varat arī izvēlēties izmantot tikai ierīcē.

Izvēlieties vēlamo iespēju.

4

Ja SD kartē ir vairāki virtuālo vizītkaršu faili, tiek parādīts saraksts, kurā ir redzamas

dažādas ierīcē saglabātās kontaktu grupas un to izveides datumi. Atlasiet

importējamo grupu.

Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth™, nosūtīto kontaktu datu saņemšana

1

Pārliecinieties, ka Bluetooth™ funkcija ir ieslēgta un ierīces uztveršana ir iestatīta.

Ja tā nav, jūs nevarat saņemt datus no citām ierīcēm.

2

Kad jums lūdz apstiprināt, vai vēlaties saņemt šo failu, piesitiet

Akceptēt.

3

Velciet paziņojumu paneli lejup un piesitiet saņemtajam failam, lai importētu

kontaktu datus.

Kontaktu importēšana no SIM kartes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Importēt kontaktus > SIM karte.

3

Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, varat izvēlēties SIM kartē esošos kontaktus

pievienot šajā kontā. Šos kontaktus varat arī izvēlēties izmantot tikai ierīcē.

Izvēlieties vēlamo iespēju.