Sony Xperia M - Izlase un grupas

background image

Izlase un grupas

Varat kontaktus atzīmēt kā izlases elementus, lai iegūtu ātru piekļuvi tiem no lietotnes

Kontakti. Varat arī piešķirt kontaktus grupām, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi šiem

kontaktiem no lietotnes Kontakti.

41

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakta kā izlases elementa atzīmēšana vai izlases atzīmes noņemšana kontaktam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties iekļaut izlasē vai izņemt no tās.

3

Piesitiet .

Izlases kontaktu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet .

Kontakta piešķiršana grupai

1

Lietotnē Kontakti piesitiet kontaktam, kuru vēlaties piešķirt grupai.

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet joslai tieši zem

Piešķirt grupai.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus grupām, kurām vēlaties pievienot kontaktu, pēc

tam piesitiet

Gatavs.

4

Piesitiet

Gatavs.