Sony Xperia M - Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti

background image

Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti

Ja savus kontaktus sinhronizējat ar jaunu kontu vai kā citādi importējat informāciju par

kontaktiem, lietotnē Kontakti var izveidoties dublikāti. Ja tas notiek, varat šādus

dubultierakstus apvienot, izveidojot vienu ierakstu. Un, ja ieraksti ir apvienoti kļūdas pēc,

varat tos vēlāk atdalīt.

Kontaktu saistīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties saistīt ar citu kontu.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Saistīt kontaktu.

4

Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties pievienot pirmajam kontaktam, un

pēc tam piesitiet

Labi, lai apstiprinātu. Informācija par pirmo kontaktu tiek

apvienota ar otro kontaktu, un pirmais kontakts vairs netiek rādīts sarakstā

Kontakti.

Kontaktu saiknes noņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet saistītajam kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet

Atsaistīt kontaktu.

4

Piesitiet

Labi.