Sony Xperia M - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai var izmantot atmiņas karti vai SIM karti.

Visu kontaktu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Eksportēt kontaktus > SD karte.

3

Piesitiet

Labi.

42

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontaktu eksportēšana uz SIM karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Eksportēt kontaktus > SIM karte.

3

Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties eksportēt, vai piesitiet cilnei

Atzīmēt visus, ja

vēlaties eksportēt visus kontaktus.

4

Piesitiet

Eksportēt.

5

Izvēlieties

Pievienot kontaktus, ja izvēlētos kontaktus vēlaties pievienot SIM kartē

esošajiem, vai izvēlieties

Aizstāt visus kontaktus, ja vēlaties aizstāt SIM kartē

esošos kontaktus.

Eksportējot kontaktus uz SIM karti, var netikt eksportēta visa informācija. Tā iemesls ir SIM

kartes atmiņas ierobežojumi.

43

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.