Sony Xperia M - Kontaktu pievienošana un rediģēšana

background image

Kontaktu pievienošana un rediģēšana

Varat veikt dažas vienkāršas darbības, lai izveidotu, rediģētu un sinhronizētu savus

kontaktus. Varat atlasīt dažādos kontos saglabātus kontaktus un pārvaldīt veidu, kā tie

tiek parādīti ierīcē.
Sinhronizējot kontaktus ar vairākiem kontiem, ierīcē iespējams pievienot kontaktus,

neradot dublikātus.

Daži sinhronizēšanas pakalpojumi, piemēram, daži sociālo tīklu pakalpojumi, neļauj rediģēt

kontaktu informāciju.

39

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakta pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet .

3

Ja kontakti ir sinhronizēti ar vienu vai vairākiem kontiem, atlasiet kontu, kuram

vēlaties pievienot šo kontaktu, vai piesitiet

Lokāls kontakts, ja šo

kontaktinformāciju vēlaties saglabāt tikai savā ierīcē.

4

Ievadiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju par kontaktu.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Kontakta rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Rediģējiet vajadzīgo informāciju. Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Kontakta saistīšana ar attēlu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet un izvēlieties kontakta attēla pievienošanas metodi.

4

Kad attēls ir pievienots, piesitiet

Gatavs.

Tāpat kontaktam attēlu var pievienot arī tieši programmā

Albums.

Kontakta zvana signāla personalizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Izvēlieties iespēju sadaļā

Zvana signāls.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

5

Piesitiet

Gatavs.

Kontaktu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Pieskarieties dzēšamajam kontaktam un turiet to.

3

Lai dzēstu visus kontaktus, piesitiet lejupvērstajai bultiņai, lai atvērtu nolaižamo

izvēlni, un pēc tam atlasiet

Atzīmēt visus.

4

Piesitiet un pēc tam

Labi.

Savas kontaktinformācijas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet

Es un pēc tam .

3

Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Gatavs.

Jauna kontakta izveide no īsziņas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet >

Saglabāt.

3

Atlasiet esošu kontaktu vai piesitiet

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Gatavs.

40

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.