Sony Xperia M - Dzirdes aizsardzība

background image

Dzirdes aizsardzība

Mūzikas klausīšanās pārmērīgā skaļumā vai ilgstoša mūzikas klausīšanās, izmantojot

mūzikas atskaņotāju vai citu multivides atskaņotāju, var izraisīt dzirdes bojājumus, pat ja

ir iestatīts vidējs skaļuma līmenis. Lai brīdinātu jūs par šādiem riskiem, ja tiek iestatīs

pārāk augsts skaļums un ja mūzikas atskaņotājs tiek izmantots ilgāk par 20 stundām,

tiek parādīts skaļuma līmeņa brīdinājums.

Brīdinājuma par skaļuma līmeni izslēgšana

Ja tiek parādīta ikona , piesitiet

Labi, lai nerādītu šo brīdinājumu.

Ikreiz, kad restartējat ierīci, tiek automātiski iestatīts vidējs multivides failu atskaņošanas

skaļuma līmenis.

55

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.