Sony Xperia M - Mūzikas atskaņotāja lietošana

background image

Mūzikas atskaņotāja lietošana

Audio satura atskaņošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Cilnē

Mana mūzika atlasiet mūzikas kategoriju un pārejiet uz dziesmu, ko vēlaties

atskaņot.

3

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu.

Var nebūt iespējams atskaņot ar autortiesībām aizsargātus objektus. Pārbaudiet, vai jums ir

nepieciešamās tiesības uz materiālu, ko vēlaties koplietot.

Dziesmu mainīšana

Dziesmas atskaņošanas laikā piesitiet vai .

Dziesmas atskaņošanas laikā ar pirkstu velciet albuma attēlu pa kreisi vai pa labi.

Dziesmas apturēšana

Piesitiet .

Mūzikas pārtīšana uz priekšu vai attīšana

Pieskarieties un turiet vai .

Var arī vilkt norises indikatora rādītāju pa labi vai pa kreisi.

Skaņas skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma taustiņu.

Skaņas kvalitātes uzlabošana ar ekvalaizeru

1

Ja ir atvērts mūzikas atskaņotājs, piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Skaņas efekti.

3

Atlasiet kādu iestatījumu un pēc tam piesitiet

Labi, lai apstiprinātu.

Telpiskās skaņas režīma ieslēgšana

1

Ja ir atvērts mūzikas atskaņotājs, piesitiet .

2

Piesitiet

Iestatījumi > Skaņas efekti > Skaņas uzlabojumi > Iestatījumi > Telpiska

skaņa (VPT).

3

Atlasiet kādu iestatījumu un pēc tam piesitiet

Labi, lai apstiprinātu.

Pašreizējā atskaņošanas saraksta skatīšana

Kad lietotnē WALKMAN tiek atskaņota dziesma, piesitiet >

Atskaņošanas rinda.

Lai minimizētu mūzikas atskaņotāju

Kad skan mūzikas atskaņotājs, piesitiet , lai atvērtu iepriekšējo ekrānu, vai

piesitiet , lai atvērtu Sākuma ekrāns. Mūzikas atskaņotājs turpina atskaņošanu

fonā.

Mūzikas atskaņotāja atvēršana, ja tas darbojas fonā

1

Kamēr dziesma tiek atskaņota fonā, piesitiet , lai atvērtu paziņojumu paneli.

2

Piesitiet dziesmas nosaukumam, lai atvērtu mūzikas atskaņotāju.

Dziesmas dzēšana

1

Cilnē

Mana mūzika pārejiet uz dziesmu, kuru vēlaties dzēst.

2

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam piesitiet

Dzēst.

Šādā veidā var dzēst arī albumus.

52

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dziesmas nosūtīšana

1

Cilnē

Mana mūzika, pārlūkojot dziesmas, pieskarieties dziesmas nosaukumam un

turiet to.

2

Piesitiet

Sūtīt.

3

Sarakstā atlasiet lietotni, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tādā pašā veidā var sūtīt arī albumus un atskaņošanas sarakstus.

Vērtējuma Patīk pievienošana dziesmai pakalpojumā Facebook™

1

Kad mūzikas atskaņotājā tiek atskaņota dziesma, piesitiet albuma attēlam.

2

Piesitiet , lai pakalpojumā Facebook™ parādītu, ka esat pievienojis vērtējumu

Patīk šai dziesmai. Ja vēlaties, komentāru laukā pierakstiet komentāru.

3

Piesitiet

Koplietot, lai sūtītu dziesmu uz Facebook™. Ja dziesma tiek veiksmīgi

saņemta, no pakalpojuma Facebook™ saņemsiet apstiprinājuma ziņu.